کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تاريخچه و مقررات ورزشها:همراه با عكس و تصوير،واژه نامه انگليسي ،اسامي و

کتاب ‏تاريخچه و مقررات ورزشها:همراه با عكس و تصوير،واژه نامه انگليسي ،اسامي و علامت اختصاري فدراسيونهاي بين المللي ورزشنویسنده ‏نوشته هوشنگ فتحي در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۳۰۴ص:. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته هوشنگ فتحي

عنوان : ‏تاريخچه و مقررات ورزشها:همراه با عكس و تصوير،واژه نامه انگليسي ،اسامي و علامت اختصاري فدراسيونهاي بين المللي ورزش

‏رديف : ‏۷۸۶

کتاب ‏تاريخچه و مكاتب روان شناسي ‏هنريك ميزياك،ويرجينيا استاوت سكستون انتشارات ‏آستان قدس رضوي ،موسسه چاپ و انتشارات ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۷۴۸ ص.

ناشر : ‏آستان قدس رضوي ،موسسه چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه احمد رضواني

نام پديد آورنده : ‏هنريك ميزياك،ويرجينيا استاوت سكستون

عنوان : ‏تاريخچه و مكاتب روان شناسي

‏رديف : ‏۷۸۷

کتاب ‏تاريخ خلگشا ‏توكل بيك انتشارات ‏سازمان تبليغات اسلامي ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي ‏-

صفحه شمار : ‏۲۷۲ ص.

ناشر : ‏سازمان تبليغات اسلامي ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏توكل بيك

عنوان : ‏تاريخ خلگشا

‏رديف : ‏۷۸۸

کتاب ‏تاريخ خلگشا ‏توكل بيك انتشارات ‏سازمان تبليغات اسلامي ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي ‏-

صفحه شمار : ‏۲۷۲ ص.

ناشر : ‏سازمان تبليغات اسلامي ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏توكل بيك

عنوان : ‏تاريخ خلگشا

‏رديف : ‏۷۸۹

کتاب ‏تاريخ روانشناسي نوين ‏تاليف دوان پي . سولتز،سيدني الن شولتز انتشارات ‏نشر دوران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۲۷ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر دوران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه علي اكبر سيف[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف دوان پي . سولتز،سيدني الن شولتز

عنوان : ‏تاريخ روانشناسي نوين

‏رديف : ‏۷۹۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz