کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تاريخ كشتي خيران از ‏تاليف مهدي عباسي+‏فردوس

کتاب ‏تاريخ كشتي خيراننویسنده ‏تاليف مهدي عباسي در انتشارات ‏فردوس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج :. عكس

ناشر : ‏فردوس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مهدي عباسي

عنوان : ‏تاريخ كشتي خيران

‏رديف : ‏۸۰۶

کتاب ‏تاريخ ورزش باستاني ايران : زوخخانه ‏به قلم حسين پرتو بيضايي كاشاني انتشارات ‏زوار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۷۲ ص :. عكس

ناشر : ‏زوار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به قلم حسين پرتو بيضايي كاشاني

عنوان : ‏تاريخ ورزش باستاني ايران : زوخخانه

‏رديف : ‏۸۰۷

کتاب ‏تاريخ ورزش باستاني يزد ‏نگارش محمد علي كلاهي انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏۴۵۲ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نگارش محمد علي كلاهي

عنوان : ‏تاريخ ورزش باستاني يزد

‏رديف : ‏۸۰۸

کتاب ‏تاريخ ورزش جهان ‏از كارل ديم انتشارات ‏خانه ترجمه ‏-

صفحه شمار : ‏۳۱ص :. مصور

ناشر : ‏خانه ترجمه

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏از كارل ديم

عنوان : ‏تاريخ ورزش جهان

‏رديف : ‏۸۰۹

کتاب ‏تاريخ ورزش يزد :از صفويه تا ۱۳۸۰ هجري شخسي ‏تاليف علي مديري انتشارات ‏نيكوروش ‏يزد

صفحه شمار : ‏۵۲۸ ص.

ناشر : ‏نيكوروش

محل نشر : ‏يزد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف علي مديري

عنوان : ‏تاريخ ورزش يزد :از صفويه تا ۱۳۸۰ هجري شخسي

‏رديف : ‏۸۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz