کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تربيت بدني عمومي از ‏تاليف مهدي نمازي زاده ، بهمن سلحشور+‏وزارت فرهن

کتاب ‏تربيت بدني عمومينویسنده ‏تاليف مهدي نمازي زاده ، بهمن سلحشور در انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ;اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۷۹ ]ص :. جدول ، مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ;اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مهدي نمازي زاده ، بهمن سلحشور

عنوان : ‏تربيت بدني عمومي

‏رديف : ‏۸۳۶

کتاب ‏تربيت بدني عمومي ۱ ‏تاليف فرهاد صفي ،اكرم عتيقه چي انتشارات ‏تخت سليمان ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان ‏زنجان

صفحه شمار : ‏۱۴۴ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏تخت سليمان ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

محل نشر : ‏زنجان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف فرهاد صفي ،اكرم عتيقه چي

عنوان : ‏تربيت بدني عمومي ۱

‏رديف : ‏۸۳۷

کتاب ‏تربيت بدني عمومي ۲ ‏تاليف ابوالفضل عزيزآبادي فراهاني انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏پنج ،۱۵۲ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ابوالفضل عزيزآبادي فراهاني

عنوان : ‏تربيت بدني عمومي ۲

‏رديف : ‏۸۳۸

کتاب ‏تربيت بدني و بازپروري : براي رشد،سازگاري و بهبودي معلولين ‏تاليف هاليس اف .فيت انتشارات ‏موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۶۶۹ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه محمدتقي منشي طوسي

نام پديد آورنده : ‏تاليف هاليس اف .فيت

عنوان : ‏تربيت بدني و بازپروري : براي رشد،سازگاري و بهبودي معلولين

‏رديف : ‏۸۳۹

کتاب ‏تربيت بدني و علوم ورزشي ‏مولفان باب دويس[… وديگران] انتشارات ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور تمام رنگي ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سوسن اردكاني

نام پديد آورنده : ‏مولفان باب دويس[… وديگران]

عنوان : ‏تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۸۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz