کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيري+‏موسسه انتشارات

کتاب ‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيرينویسنده ‏- در انتشارات ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ، عكس سياه و سفيد ، نمودار

ناشر : ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سيدعلي كشاورز

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيري

‏رديف : ‏۸۸۱

کتاب ‏تغذيه ،تغذيه ورزشي و كنترل وزن ‏نويسندگان : پاتريشا،آ .ايزمن ،استفان ،سي . جانسون ،جان ،يس. انتشارات ‏نشر دانش امروز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۴۸ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏نشر دانش امروز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان : پاتريشا،آ .ايزمن ،استفان ،سي . جانسون ،جان ،يس.

عنوان : ‏تغذيه ،تغذيه ورزشي و كنترل وزن

‏رديف : ‏۸۸۲

کتاب ‏تغذيه در ورزش هاكي ‏تدوين رامين احمدي طباطبايي انتشارات ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۱ ص

ناشر : ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين رامين احمدي طباطبايي

عنوان : ‏تغذيه در ورزش هاكي

‏رديف : ‏۸۸۳

کتاب ‏تغذيه ،دوپينگ ،ورزش ‏مولفان مسعود انصاري پور،مجيد حسن قمي انتشارات ‏دانشگاه آزاد اسلامي ،مركز انتشارات علمي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ز،۱۶۱ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه آزاد اسلامي ،مركز انتشارات علمي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفان مسعود انصاري پور،مجيد حسن قمي

عنوان : ‏تغذيه ،دوپينگ ،ورزش

‏رديف : ‏۸۸۴

کتاب ‏تغذيه سالم و رژيم كاهش ورزش ‏تتليف هانس بورگن هولت ماير انتشارات ‏دانشگاه فردوس مشهد ‏مشهد

صفحه شمار : ‏ده ،۵۴۲ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه فردوس مشهد

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه سياوش دهقانيان ،هاشم پورآذرنگ

نام پديد آورنده : ‏تتليف هانس بورگن هولت ماير

عنوان : ‏تغذيه سالم و رژيم كاهش ورزش

‏رديف : ‏۸۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz