کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تغذيه صحيح ،رمز پيروزي ،رژيم غذايي مناسب براي ورزشكاران از ‏ويلف پيش+‏تهران

کتاب ‏تغذيه صحيح ،رمز پيروزي ،رژيم غذايي مناسب براي ورزشكاراننویسنده ‏ويلف پيش در انتشارات ‏تهران صدا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۳ ص :. مصور،جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏تهران صدا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه پرويز امانيان ،حميدرضا رجبي

نام پديد آورنده : ‏ويلف پيش

عنوان : ‏تغذيه صحيح ،رمز پيروزي ،رژيم غذايي مناسب براي ورزشكاران

‏رديف : ‏۸۸۶

کتاب ‏تغذيه صحيح ،رمز پيروزي : رژيم غذايي مناسب براي ورزشكاران ‏ويلف پيش انتشارات ‏تهران صدا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۲ ص :. مصور،جدول ،عكس

ناشر : ‏تهران صدا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه پرويز امانيان ،حميدرضا رجبي

نام پديد آورنده : ‏ويلف پيش

عنوان : ‏تغذيه صحيح ،رمز پيروزي : رژيم غذايي مناسب براي ورزشكاران

‏رديف : ‏۸۸۷

کتاب ‏تغذيه كاربردي در فوتبال ‏اثر رن جي . موان انتشارات ‏مدبر ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۶ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏مدبر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمداسماعيل افضل پور

نام پديد آورنده : ‏اثر رن جي . موان

عنوان : ‏تغذيه كاربردي در فوتبال

‏رديف : ‏۸۸۸

کتاب ‏تغذيه كامل ورزشي ‏فردريك سي . هاتفيلد انتشارات ‏نشر علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۹۸ ]ص.

ناشر : ‏نشر علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه روبن شاهورديان

نام پديد آورنده : ‏فردريك سي . هاتفيلد

عنوان : ‏تغذيه كامل ورزشي

‏رديف : ‏۸۸۹

کتاب ‏تغذيه كامل ورزشي ‏فردريك سي . هاتفيلد انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۹۸ ]ص :. جدول

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه روبن شاهورديان

نام پديد آورنده : ‏فردريك سي . هاتفيلد

عنوان : ‏تغذيه كامل ورزشي

‏رديف : ‏۸۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz