کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تغذيه نوين براي ورزشكارانModern Feeding for Sportsmen= از ‏تتليف و نگارش

کتاب ‏تغذيه نوين براي ورزشكارانModern Feeding for Sportsmen= نویسنده ‏تتليف و نگارش جواد ملكي در انتشارات ‏شعاع ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۰۲ ]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏شعاع

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف و نگارش جواد ملكي

عنوان : ‏تغذيه نوين براي ورزشكارانModern Feeding for Sportsmen=

‏رديف : ‏۸۹۱

کتاب ‏تغذيه ورزشكاران ‏تاليف مسعود نقي زاده بايي انتشارات ‏بوستان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۳ ص.

ناشر : ‏بوستان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مسعود نقي زاده بايي

عنوان : ‏تغذيه ورزشكاران

‏رديف : ‏۸۹۲

کتاب ‏تغذيه ورزشي باليني ‏گردآوري لوييز برك،ويكي ديكين انتشارات ‏هزاردستان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۶۸ ص :. جدول

ناشر : ‏هزاردستان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا نقي يي

نام پديد آورنده : ‏گردآوري لوييز برك،ويكي ديكين

عنوان : ‏تغذيه ورزشي باليني

‏رديف : ‏۸۹۳

کتاب ‏تغذيه ورزشي : سال اول – مراكز تربيت معلم ،رشته تربيت بدني ‏تهيه كنندگان : ابوالفتح شجاعي آراني ،مهرزاد حميدي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ،۶۲ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه كنندگان : ابوالفتح شجاعي آراني ،مهرزاد حميدي

عنوان : ‏تغذيه ورزشي : سال اول – مراكز تربيت معلم ،رشته تربيت بدني

‏رديف : ‏۸۹۴

کتاب ‏تغذيه ورزشي ويژه مربيان و ورزشكاران ‏تتليف محمد صمدي انتشارات ‏دانش افروز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲ ص :. جدول

ناشر : ‏دانش افروز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف محمد صمدي

عنوان : ‏تغذيه ورزشي ويژه مربيان و ورزشكاران

‏رديف : ‏۸۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz