کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تكنيك ها و تاكتيك هاي پيروزي در فوتبال از ‏مولف ريچارد آلاگيك+‏مب

کتاب ‏تكنيك ها و تاكتيك هاي پيروزي در فوتبالنویسنده ‏مولف ريچارد آلاگيك در انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج.

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏وازگن ميناسيان

نام پديد آورنده : ‏مولف ريچارد آلاگيك

عنوان : ‏تكنيك ها و تاكتيك هاي پيروزي در فوتبال

‏رديف : ‏۹۲۶

کتاب ‏تكنيكهاي اساسي جودو ‏نويسنده ساتو واوكانو انتشارات ‏فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۸۳ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏فدراسيون جودو جمهوري اسلامي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏مترجم اكبر داد فرنيا

نام پديد آورنده : ‏نويسنده ساتو واوكانو

عنوان : ‏تكنيكهاي اساسي جودو

‏رديف : ‏۹۲۷

کتاب ‏تكنيكهاي اساسي جودو ‏نويسنده ساتو واوكانو انتشارات ‏فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۸۳ ص :. مصور، عكس

ناشر : ‏فدراسيون جودو جمهوري اسلامي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏مترجم اكبر داد فرنيا

نام پديد آورنده : ‏نويسنده ساتو واوكانو

عنوان : ‏تكنيكهاي اساسي جودو

‏رديف : ‏۹۲۸

کتاب ‏تكنيكهاي بين المللي تاي چي چوان ‏براي معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و نظارت دفتر تحقيقات و امور فرهنگي تربيت بدني ف تتليف شكوفه ديواني انتشارات ‏انتشارات سهاره ف مثسسه تحقيقاتي انتشاراتي نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور

ناشر : ‏انتشارات سهاره ف مثسسه تحقيقاتي انتشاراتي نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏براي معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و نظارت دفتر تحقيقات و امور فرهنگي تربيت بدني ف تتليف شكوفه ديواني

عنوان : ‏تكنيكهاي بين المللي تاي چي چوان

‏رديف : ‏۹۲۹

کتاب ‏تكنيكهاي بين المللي تاي چي چوان ‏ترجمه و تتليف شكوفه ديواني انتشارات ‏مثسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۳ ص :. مصور

ناشر : ‏مثسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تتليف شكوفه ديواني

عنوان : ‏تكنيكهاي بين المللي تاي چي چوان

‏رديف : ‏۹۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz