کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تمرينات آدوربيك براي فيتنس از ‏نوشته عطااله محمدعلي نژاد+‏علوم و ور

کتاب ‏تمرينات آدوربيك براي فيتنسنویسنده ‏نوشته عطااله محمدعلي نژاد در انتشارات ‏علوم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۶ ص :. مصور تمام رنگي

ناشر : ‏علوم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته عطااله محمدعلي نژاد

عنوان : ‏تمرينات آدوربيك براي فيتنس

‏رديف : ‏۹۴۱

کتاب ‏تمرينات افزايش قدرت در سنين كودكي ‏تتليف هلگا لستلتر،مانفرد لستلتر انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ح ،۱۱۲ ص :. مصور

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عبدالامير موسويان

نام پديد آورنده : ‏تتليف هلگا لستلتر،مانفرد لستلتر

عنوان : ‏تمرينات افزايش قدرت در سنين كودكي

‏رديف : ‏۹۴۲

کتاب ‏تمرينات اينتروال با طناب لذت پرش ‏نويسنده گرگ كمپبل انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۴۶ ]ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم ژيلا پويان

نام پديد آورنده : ‏نويسنده گرگ كمپبل

عنوان : ‏تمرينات اينتروال با طناب لذت پرش

‏رديف : ‏۹۴۳

کتاب ‏تمرينات با وزنه براي رشته هاي مختلف ورزشي ‏تتليف بيل تنكرد،جف تنكرد انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۳ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ژيلا پويان

نام پديد آورنده : ‏تتليف بيل تنكرد،جف تنكرد

عنوان : ‏تمرينات با وزنه براي رشته هاي مختلف ورزشي

‏رديف : ‏۹۴۴

کتاب ‏تمرينات با وزنه و نقش آن در آمادگي جسماني ورزشكاران ‏تتليف و ترجمه بهمن ثقفيان انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ايران ،دفتر مطالعات و آموزش فني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۹ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ايران ،دفتر مطالعات و آموزش فني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف و ترجمه بهمن ثقفيان

عنوان : ‏تمرينات با وزنه و نقش آن در آمادگي جسماني ورزشكاران

‏رديف : ‏۹۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz