کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تمرينات به شيوه[ NBA ان. بي. آ :]اثري از چهارده مربي بدنسازيNBA +‏به

کتاب ‏تمرينات به شيوه[ NBA ان. بي. آ :]اثري از چهارده مربي بدنسازيNBA نویسنده ‏- در انتشارات ‏بهزاد ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۵۱ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏بهزاد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم رامين فرهانيان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏تمرينات به شيوه[ NBA ان. بي. آ :]اثري از چهارده مربي بدنسازيNBA

‏رديف : ‏۹۴۶

کتاب ‏تمرينات پايه در بازتواني و توانبخشي ‏مثلفين ربرت شلتون ،ليونارد گرنينگر،آرن ماتز انتشارات ‏دانشگاه گيلان ‏رشت

صفحه شمار : ‏۱۱۶ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه گيلان

محل نشر : ‏رشت

مترجم : ‏مترجم مرتضي اكبر

نام پديد آورنده : ‏مثلفين ربرت شلتون ،ليونارد گرنينگر،آرن ماتز

عنوان : ‏تمرينات پايه در بازتواني و توانبخشي

‏رديف : ‏۹۴۷

کتاب ‏تمرينات پليومتريك توان زا :۷۷ حركت پيشرفته براي تمرينات ورزشي انفجاري ‏تاليف جيمز رادكليف،روبرت فارنتينوس انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت تربيت بدني و تندرستي ،انتشارات دفتر تحقيقات و توسعه ‏تهران

صفحه شمار : ‏ط،۱۶۹ ص :. جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت تربيت بدني و تندرستي ،انتشارات دفتر تحقيقات و توسعه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدابراهيم مرجاني ،مهدي شيري

نام پديد آورنده : ‏تاليف جيمز رادكليف،روبرت فارنتينوس

عنوان : ‏تمرينات پليومتريك توان زا :۷۷ حركت پيشرفته براي تمرينات ورزشي انفجاري

‏رديف : ‏۹۴۸

کتاب ‏تمرينات پليومتريك و قدرت پرش ‏نويسنده دونالد آ،چو انتشارات ‏جهاد دانشگاهي واحد اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏ج ،۱۵۶ ص :. مصور

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏مترجم بهجت رجايي : با مقدمه اي از مهدي نماززاده

نام پديد آورنده : ‏نويسنده دونالد آ،چو

عنوان : ‏تمرينات پليومتريك و قدرت پرش

‏رديف : ‏۹۴۹

کتاب ‏تمرينات پويا ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت ورزش بانوان كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۸ص:. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت ورزش بانوان كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏تمرينات پويا

‏رديف : ‏۹۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz