کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تمرينهاي قدرتي براي زنان از ‏تتليف جيمز آ .پيترسون ،سدريك ايكس .

کتاب ‏تمرينهاي قدرتي براي زناننویسنده ‏تتليف جيمز آ .پيترسون ،سدريك ايكس . برايانت ،سوزان ال . پيترسون در انتشارات ‏نشر دانا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۹ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر دانا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه وازگن ميناسيان ،معصومه شجاعي

نام پديد آورنده : ‏تتليف جيمز آ .پيترسون ،سدريك ايكس . برايانت ،سوزان ال . پيترسون

عنوان : ‏تمرينهاي قدرتي براي زنان

‏رديف : ‏۹۷۱

کتاب ‏تمرينهاي ورزشي نوين” پلايومتريك ها “چگونه قدرت و سرعت خود را به طور همزمان در ورزش افزايش دهيم ؟ ‏جيمز سي . رادكليفلا رابرت سي . فارتينوس ،دونالد ا .چو انتشارات ‏شركت به نشر ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۹۲ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت به نشر

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه مهدي طالب پور

نام پديد آورنده : ‏جيمز سي . رادكليفلا رابرت سي . فارتينوس ،دونالد ا .چو

عنوان : ‏تمرينهاي ورزشي نوين” پلايومتريك ها “چگونه قدرت و سرعت خود را به طور همزمان در ورزش افزايش دهيم ؟

‏رديف : ‏۹۷۲

کتاب ‏تمرين هاي هوازي : تمرين ورزشي ،جيره غذايي ،تعادل هيجاني ‏تدوين و تلخيص از زهرا حسيني ،پرويز كماسي انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۰۳ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين و تلخيص از زهرا حسيني ،پرويز كماسي

عنوان : ‏تمرين هاي هوازي : تمرين ورزشي ،جيره غذايي ،تعادل هيجاني

‏رديف : ‏۹۷۳

کتاب ‏تن آدمي ‏تاليف ايزاك آسيموف انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸۷ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمود بهزاد

نام پديد آورنده : ‏تاليف ايزاك آسيموف

عنوان : ‏تن آدمي

‏رديف : ‏۹۷۴

کتاب ‏تن آدمي ‏تاليف ايزاك آسيموف انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸۷ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمود بهزاد

نام پديد آورنده : ‏تاليف ايزاك آسيموف

عنوان : ‏تن آدمي

‏رديف : ‏۹۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz