کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تهيه راهنما براي خدمات كتابداري و اطلاع رساني از ‏نوشته سيلويا پ .

کتاب ‏تهيه راهنما براي خدمات كتابداري و اطلاع رسانينویسنده ‏نوشته سيلويا پ . وب در انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۰ ص.

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مريم خسروي

نام پديد آورنده : ‏نوشته سيلويا پ . وب

عنوان : ‏تهيه راهنما براي خدمات كتابداري و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۱۰۰۶

کتاب ‏تيراندازي بهترين ورزشها ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص :. جدول ،مصور،نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه و تاليف حسن ذوالفقاري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏تيراندازي بهترين ورزشها

‏رديف : ‏۱۰۰۷

کتاب ‏تيراندازي بهترين ورزشها ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص :. جدول ، مصور، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه و تاليف حسن ذوالفقاري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏تيراندازي بهترين ورزشها

‏رديف : ‏۱۰۰۸

کتاب ‏تيراندازي به عنوان يك ورزش ‏اثر هانس استاندل انتشارات ‏دفتر برنامه ريزي سازمان تربيت بدني و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۶ ص :. مصور

ناشر : ‏دفتر برنامه ريزي سازمان تربيت بدني و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ا.م . سپند

نام پديد آورنده : ‏اثر هانس استاندل

عنوان : ‏تيراندازي به عنوان يك ورزش

‏رديف : ‏۱۰۰۹

کتاب ‏تيراندازي به عنوان يك ورزش ‏اثر هانس استاندل انتشارات ‏دفتر برنامه ريزي سازمان تربيت بدني و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۶ ص :. مصور

ناشر : ‏دفتر برنامه ريزي سازمان تربيت بدني و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ا.م . سپند

نام پديد آورنده : ‏اثر هانس استاندل

عنوان : ‏تيراندازي به عنوان يك ورزش

‏رديف : ‏۱۰۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz