کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏جايگاه ورزش زنان درنظام جمهوري اسلامي ايران+‏سازمان تربيت بدني جمهور

کتاب ‏جايگاه ورزش زنان درنظام جمهوري اسلامي ايراننویسنده ‏- در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۷ 14ص

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏جايگاه ورزش زنان درنظام جمهوري اسلامي ايران

‏رديف : ‏۱۰۳۱

کتاب ‏جايگاه ورزش زنان درنظام جمهوري اسلامي ايران ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۷ 14ص

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏جايگاه ورزش زنان درنظام جمهوري اسلامي ايران

‏رديف : ‏۱۰۳۲

کتاب ‏جرعه اي از زلال قرآن ‏مولف ابوالقاسم محمدي گلپايگاني انتشارات ‏بوستان كتاب قم ‏قم

صفحه شمار : ‏ج.

ناشر : ‏بوستان كتاب قم

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف ابوالقاسم محمدي گلپايگاني

عنوان : ‏جرعه اي از زلال قرآن

‏رديف : ‏۱۰۳۳

کتاب ‏جستجوي اطلاعات در عصر اطلاعات : اصول و مهارت ها ‏آندرو لارج ،لوسي تد و ريچارد هارتلي انتشارات ‏كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏ح ،۳۵۳ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه زاهد بيگدلي

نام پديد آورنده : ‏آندرو لارج ،لوسي تد و ريچارد هارتلي

عنوان : ‏جستجوي اطلاعات در عصر اطلاعات : اصول و مهارت ها

‏رديف : ‏۱۰۳۴

کتاب ‏جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در منابع چاپي و الكترونيكي : شامل حوزه هاي علوم ،فني و مهندسي ‏تاليف محمدرضا داورپناه انتشارات ‏ديزش ،چاپار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۴ ص.

ناشر : ‏ديزش ،چاپار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدرضا داورپناه

عنوان : ‏جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در منابع چاپي و الكترونيكي : شامل حوزه هاي علوم ،فني و مهندسي

‏رديف : ‏۱۰۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz