کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه كتابخانه+‏چاپار

کتاب ‏جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه كتابخانهنویسنده ‏- در انتشارات ‏چاپار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۲ ص :. جدول

ناشر : ‏چاپار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه علي شكويي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه كتابخانه

‏رديف : ‏۱۰۴۶

کتاب ‏جنگ نفت روي شن هاي داغ : يادداشت هاي دكتر شمس الدين ميرزاييان تنها عضو ايراني اداره IIIF در سازمان آب وهر ضد جاسوسي آلمان و افسرR.S.H.A ‏نويسنده و تنظيم كننده خسرو معتضد انتشارات ‏علمي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. عكس

ناشر : ‏علمي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده و تنظيم كننده خسرو معتضد

عنوان : ‏جنگ نفت روي شن هاي داغ : يادداشت هاي دكتر شمس الدين ميرزاييان تنها عضو ايراني اداره IIIF در سازمان آب وهر ضد جاسوسي آلمان و افسرR.S.H.A

‏رديف : ‏۱۰۴۷

کتاب ‏جنون و ايماري ‏تاليف اوتو آ .بومر انتشارات ‏نشر علي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۷ ص.

ناشر : ‏نشر علي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهشيد ميرمعزي

نام پديد آورنده : ‏تاليف اوتو آ .بومر

عنوان : ‏جنون و ايماري

‏رديف : ‏۱۰۴۸

کتاب ‏جوان در هياهوي اضطراب : سيري در سلسله نيازهاي جوانان ‏مثلف امير اسماعيلي انتشارات ‏هنر و تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۰ ص.

ناشر : ‏هنر و تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مثلف امير اسماعيلي

عنوان : ‏جوان در هياهوي اضطراب : سيري در سلسله نيازهاي جوانان

‏رديف : ‏۱۰۴۹

کتاب ‏جودو” :ميراث سامورايي ها” ‏محمد كيهان انتشارات ‏آينه كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۹ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏آينه كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمد كيهان

عنوان : ‏جودو” :ميراث سامورايي ها”

‏رديف : ‏۱۰۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz