کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏جودو يك ورزش ، يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك از ‏نوي

کتاب ‏جودو يك ورزش ، يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك نویسنده ‏نويسندگان ميشل بروس ، ديويد ماتسوموتو در انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۴ ]ص.

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تاليف كيوان دهناد

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ميشل بروس ، ديويد ماتسوموتو

عنوان : ‏جودو يك ورزش ، يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك

‏رديف : ‏۱۰۵۱

کتاب ‏جودو يك ورزش ، يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك ‏نويسندگان ميشل بروس ، ديويد ماتسوموتو انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۴ ]ص.

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تاليف كيوان دهناد

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ميشل بروس ، ديويد ماتسوموتو

عنوان : ‏جودو يك ورزش ، يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك

‏رديف : ‏۱۰۵۲

کتاب ‏جودو يك ورزش ، يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك ‏نويسندگان ميشل بروس ، ديويد ماتسوموتو انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۴ ]ص.

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تاليف كيوان دهناد

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ميشل بروس ، ديويد ماتسوموتو

عنوان : ‏جودو يك ورزش ، يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك

‏رديف : ‏۱۰۵۳

کتاب ‏جودو يك ورزش ،يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك ‏نويسندگان ميشل بروس ،ديويد ماتسوموتو انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۴ ]ص.

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تاليف كيوان دهناد

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ميشل بروس ،ديويد ماتسوموتو

عنوان : ‏جودو يك ورزش ،يك راه زندگي اولين ورزش آسيايي در المپيك

‏رديف : ‏۱۰۵۴

کتاب ‏جوهره مديريت ،يا آنچه يك مدير بايد بداند ‏تاليف كونسوكوي ماتسوشيتا انتشارات ‏نويد شيراز ‏شيراز

صفحه شمار : ‏۲۳۲ ص :. مصور

ناشر : ‏نويد شيراز

محل نشر : ‏شيراز

مترجم : ‏ترجمه ابراهيم معقولي

نام پديد آورنده : ‏تاليف كونسوكوي ماتسوشيتا

عنوان : ‏جوهره مديريت ،يا آنچه يك مدير بايد بداند

‏رديف : ‏۱۰۵۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz