کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏حركات اصلاحي : كاربرد ورزش در پيشگيري و اصلاح نابهنجاريهاي جس

کتاب ‏حركات اصلاحي : كاربرد ورزش در پيشگيري و اصلاح نابهنجاريهاي جسمانينویسنده ‏تاليف بيات سلطاني هفشجاني در انتشارات ‏دانشگاه امام حسين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۰ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه امام حسين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف بيات سلطاني هفشجاني

عنوان : ‏حركات اصلاحي : كاربرد ورزش در پيشگيري و اصلاح نابهنجاريهاي جسماني

‏رديف : ‏۱۱۲۶

کتاب ‏حركات اصلاحي و درماني ‏مولفين محمدحسين عليزاده ،رضا قراخانلو،حسن دانشمندي انتشارات ‏جهاد دانشگاهي : موسسه انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۵ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي : موسسه انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفين محمدحسين عليزاده ،رضا قراخانلو،حسن دانشمندي

عنوان : ‏حركات اصلاحي و درماني

‏رديف : ‏۱۱۲۷

کتاب ‏حركات اصلاحي و درماني ‏مولفين حسن دانشمندي ،رضا قراخانلو،حسين عليزاده انتشارات ‏جهاد دانشگاهي دانشگاه گيلان ‏گيلان

صفحه شمار : ‏۲۲۷ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي دانشگاه گيلان

محل نشر : ‏گيلان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفين حسن دانشمندي ،رضا قراخانلو،حسين عليزاده

عنوان : ‏حركات اصلاحي و درماني

‏رديف : ‏۱۱۲۸

کتاب ‏حركات پايه ي ورزشي كودكان ‏نويسنده محسن حلاجي انتشارات ‏نورالثقلين ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۰ ]ص . مصور

ناشر : ‏نورالثقلين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏گرافيك مريم صاحب الداري ،مجيد ذاكري

نام پديد آورنده : ‏نويسنده محسن حلاجي

عنوان : ‏حركات پايه ي ورزشي كودكان

‏رديف : ‏۱۱۲۹

کتاب ‏حركات تقليدي ورزش كودكان ‏نويسنده محسن حلاجي انتشارات ‏نورالثقلين ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۴ ]ص :. مصور

ناشر : ‏نورالثقلين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏گرافيك مريم صاحب الداري ،مجيد ذاكري

نام پديد آورنده : ‏نويسنده محسن حلاجي

عنوان : ‏حركات تقليدي ورزش كودكان

‏رديف : ‏۱۱۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz