کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏حركات داوري بسكتبال از ‏[سازمان تربيت بدني ايران ف فدراسيون بسكتبال]

کتاب ‏حركات داوري بسكتبالنویسنده ‏[سازمان تربيت بدني ايران ف فدراسيون بسكتبال] در انتشارات ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ف كميته داوران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۹۵ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ف كميته داوران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏[سازمان تربيت بدني ايران ف فدراسيون بسكتبال]

عنوان : ‏حركات داوري بسكتبال

‏رديف : ‏۱۱۳۱

کتاب ‏حركات داوري بسكتبال ‏[سازمان تربيت بدني ايران ف فدراسيون بسكتبال] انتشارات ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ف كميته داوران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۹۵ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ف كميته داوران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏[سازمان تربيت بدني ايران ف فدراسيون بسكتبال]

عنوان : ‏حركات داوري بسكتبال

‏رديف : ‏۱۱۳۲

کتاب ‏[حركات كششي] ‏تهيه و تنظيم مهران عسگري خانقاه انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ،مركز پزشكي ورزشي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۶۶ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ،مركز پزشكي ورزشي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم مهران عسگري خانقاه

عنوان : ‏[حركات كششي]

‏رديف : ‏۱۱۳۳

کتاب ‏حركات كششي و تتثير آن بر روي ماهيچه ها ‏تتليف و ترجمه بهمن پورثابت ،ماشااله قرباني وفا انتشارات ‏قن و هنر ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۷ ص :. مصور

ناشر : ‏قن و هنر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف و ترجمه بهمن پورثابت ،ماشااله قرباني وفا

عنوان : ‏حركات كششي و تتثير آن بر روي ماهيچه ها

‏رديف : ‏۱۱۳۴

کتاب ‏حركات نرمش براي آمادگي جسمي فوتباليست ها و ورزشكاران ‏تخليف وايس واي لر[ وايس وايلر]،بانتس انتشارات ‏موسسه عالي ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏ك،۱۵۲ ص :. مصور

ناشر : ‏موسسه عالي ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فرج اله بهرامي

نام پديد آورنده : ‏تخليف وايس واي لر[ وايس وايلر]،بانتس

عنوان : ‏حركات نرمش براي آمادگي جسمي فوتباليست ها و ورزشكاران

‏رديف : ‏۱۱۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz