کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏حركات و تكنيك ها و تاكتيك هاي نوين در ژيمناستيك از ‏تاليف احمد محتشم

کتاب ‏حركات و تكنيك ها و تاكتيك هاي نوين در ژيمناستيكنویسنده ‏تاليف احمد محتشمي در انتشارات ‏بامداد كتاب ف كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۵ ص :. مصور

ناشر : ‏بامداد كتاب ف كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف احمد محتشمي

عنوان : ‏حركات و تكنيك ها و تاكتيك هاي نوين در ژيمناستيك

‏رديف : ‏۱۱۳۶

کتاب ‏حركت درماني ‏تاليف ميرمحمد كاشف انتشارات ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۰ص :. مصور

ناشر : ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ميرمحمد كاشف

عنوان : ‏حركت درماني

‏رديف : ‏۱۱۳۷

کتاب ‏حركت درماني ‏تاليف ميرمحمد كاشف انتشارات ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۰ص :. مصور

ناشر : ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ميرمحمد كاشف

عنوان : ‏حركت درماني

‏رديف : ‏۱۱۳۸

کتاب ‏حركت درماني : برنامه ريزي ترميمي براي كودكان مبتلا به خام حركتي ‏دانيل دي . آرنهايم ،ويليامز اي . سينكلر انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۹ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميد عليزاده

نام پديد آورنده : ‏دانيل دي . آرنهايم ،ويليامز اي . سينكلر

عنوان : ‏حركت درماني : برنامه ريزي ترميمي براي كودكان مبتلا به خام حركتي

‏رديف : ‏۱۱۳۹

کتاب ‏حركت درماني : پيشگيري ،توانبخشي و درمان ‏رولف گاستاوسن انتشارات ‏آستان قدس رضوي ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۷۶ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏آستان قدس رضوي

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه احمد ابراهيمي عطري

نام پديد آورنده : ‏رولف گاستاوسن

عنوان : ‏حركت درماني : پيشگيري ،توانبخشي و درمان

‏رديف : ‏۱۱۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz