کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏خاطرات ماندگار از ‏عليرضا صدقدار+‏هنرمند

کتاب ‏خاطرات ماندگارنویسنده ‏عليرضا صدقدار در انتشارات ‏هنرمند ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰ ص.

ناشر : ‏هنرمند

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عليرضا صدقدار

عنوان : ‏خاطرات ماندگار

‏رديف : ‏۱۱۷۱

کتاب ‏خاطرات من ‏تاليف عزيز اصلي منش انتشارات ‏دستان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۱ ص :. عكس

ناشر : ‏دستان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عزيز اصلي منش

عنوان : ‏خاطرات من

‏رديف : ‏۱۱۷۲

کتاب ‏خانواده و آسيب شناسي آن ‏تاليف منصور بيرامي انتشارات ‏آپدين ‏تبريز

صفحه شمار : ‏[۱۹۲ ]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏آپدين

محل نشر : ‏تبريز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف منصور بيرامي

عنوان : ‏خانواده و آسيب شناسي آن

‏رديف : ‏۱۱۷۳

کتاب ‏خانواده و مسايل جنسي كودكان ‏علي قايمي انتشارات ‏انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران ،واحد انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۸ ص

ناشر : ‏انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران ،واحد انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏علي قايمي

عنوان : ‏خانواده و مسايل جنسي كودكان

‏رديف : ‏۱۱۷۴

کتاب ‏خدايان مديريت : امور متحول سازمانها ‏نوشته چارلز بي . هندي انتشارات ‏فرا ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۰]،۲۹۱ ص.

ناشر : ‏فرا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏برگردان از كهزاد آذرهوش

نام پديد آورنده : ‏نوشته چارلز بي . هندي

عنوان : ‏خدايان مديريت : امور متحول سازمانها

‏رديف : ‏۱۱۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz