کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏خلاصه مقالات كنگره علمي اولين دوره بازيهاي غرب آسيا :۲۷-۲۶ آبان ماه ۱۳۷۶+‏[كم

کتاب ‏خلاصه مقالات كنگره علمي اولين دوره بازيهاي غرب آسيا :۲۷-۲۶ آبان ماه ۱۳۷۶نویسنده ‏- در انتشارات ‏[كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران] ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۴۲ 36ص.

ناشر : ‏[كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران]

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏خلاصه مقالات كنگره علمي اولين دوره بازيهاي غرب آسيا :۲۷-۲۶ آبان ماه ۱۳۷۶

‏رديف : ‏۱۱۹۱

کتاب ‏خلاصه مقالات نخستين كنگره بين المللي ورزش و تربيت بدني : ۲۵-۲۹ مرداد ماه ۱۳۷۲ اصفهان ،هتل عباسي ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۰۵ 35ص

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏خلاصه مقالات نخستين كنگره بين المللي ورزش و تربيت بدني : ۲۵-۲۹ مرداد ماه ۱۳۷۲ اصفهان ،هتل عباسي

‏رديف : ‏۱۱۹۲

کتاب ‏خلاصه مقالات نخستين كنگره بين المللي ورزش و تربيت بدني : ۲۵-۲۹ مرداد ماه ۱۳۷۲ اصفهان ، هتل عباسي ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۰۵ 35ص

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏خلاصه مقالات نخستين كنگره بين المللي ورزش و تربيت بدني : ۲۵-۲۹ مرداد ماه ۱۳۷۲ اصفهان ، هتل عباسي

‏رديف : ‏۱۱۹۳

کتاب ‏خلاقيت در مربيگري ‏جري لينچ انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۰ ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا كردي ،مجمدرضا اسد،محمدحسين زاده

نام پديد آورنده : ‏جري لينچ

عنوان : ‏خلاقيت در مربيگري

‏رديف : ‏۱۱۹۴

کتاب ‏خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي و قرن بيست و يكم” تولدي ديگر” ‏مهدي پرهام انتشارات ‏نشر شالوده ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۷۱ ص

ناشر : ‏نشر شالوده

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مهدي پرهام

عنوان : ‏خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي و قرن بيست و يكم” تولدي ديگر”

‏رديف : ‏۱۱۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz