کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏دانش حركات انسان در ورزش بيومكانيك +‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏دانش حركات انسان در ورزش بيومكانيك نویسنده ‏- در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۸ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تدوين : فرزام معلميان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏دانش حركات انسان در ورزش بيومكانيك

‏رديف : ‏۱۲۱۶

کتاب ‏دانش زيست شناسي ‏تاليف پل وايس ، ريچارد كوف انتشارات ‏سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور بخشي رنگي ، جدول ، عكس ، نمودار

ناشر : ‏سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميده علمي غروي ، حسين دانش فر، مرتضي هنري

نام پديد آورنده : ‏تاليف پل وايس ، ريچارد كوف

عنوان : ‏دانش زيست شناسي

‏رديف : ‏۱۲۱۷

کتاب ‏دانش زيست شناسي ‏تاليف پل وايس ، ريچارد كوف انتشارات ‏سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور بخشي رنگي ، جدول ، عكس ، نمودار

ناشر : ‏سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميده علمي غروي ، حسين دانش فر، مرتضي هنري

نام پديد آورنده : ‏تاليف پل وايس ، ريچارد كوف

عنوان : ‏دانش زيست شناسي

‏رديف : ‏۱۲۱۸

کتاب ‏دانش زيست شناسي ‏تاليف پل وايس ،ريچارد كوف انتشارات ‏سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور بخشي رنگي ،جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميده علمي غروي ،حسين دانش فر،مرتضي هنري

نام پديد آورنده : ‏تاليف پل وايس ،ريچارد كوف

عنوان : ‏دانش زيست شناسي

‏رديف : ‏۱۲۱۹

کتاب ‏دانشنامه فلسطين ‏گردآورنده ، مولف و سرپرست علمي : مجيد صفاتاج انتشارات ‏دفتر نشر فرهنگ اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶ ج :. نقشه ، جدول ، عكس سياه و سفيد

ناشر : ‏دفتر نشر فرهنگ اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآورنده ، مولف و سرپرست علمي : مجيد صفاتاج

عنوان : ‏دانشنامه فلسطين

‏رديف : ‏۱۲۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz