کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏داوري و روانشناسي در فوتبال از ‏از داود نصيري+‏داود نصيري

کتاب ‏داوري و روانشناسي در فوتبالنویسنده ‏از داود نصيري در انتشارات ‏داود نصيري ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۳۲۰ ص :. مصور

ناشر : ‏داود نصيري

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏از داود نصيري

عنوان : ‏داوري و روانشناسي در فوتبال

‏رديف : ‏۱۲۲۶

کتاب ‏دايره المعارف آموزش عالي ‏زيرنظر نادرقلي قورچيان ، حميدرضا آراسته ، پريوش جعفري انتشارات ‏بنياد دانشنامه بزرگ فارسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏زيرنظر نادرقلي قورچيان ، حميدرضا آراسته ، پريوش جعفري

عنوان : ‏دايره المعارف آموزش عالي

‏رديف : ‏۱۲۲۷

کتاب ‏دايره المعارف آموزش عالي ‏زيرنظر نادرقلي قورچيان ،حميدرضا آراسته ،پريوش جعفري انتشارات ‏بنياد دانشنامه بزرگ فارسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏زيرنظر نادرقلي قورچيان ،حميدرضا آراسته ،پريوش جعفري

عنوان : ‏دايره المعارف آموزش عالي

‏رديف : ‏۱۲۲۸

کتاب ‏دايره المعارف بدنسازي ‏تاليف آرنولد شوارتزنگر انتشارات ‏عصر كتاب ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۷۶۸ ص :. عكس سياه و سفيد

ناشر : ‏عصر كتاب

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه فرهاد همت خواه ،محمد همت خواه

نام پديد آورنده : ‏تاليف آرنولد شوارتزنگر

عنوان : ‏دايره المعارف بدنسازي

‏رديف : ‏۱۲۲۹

کتاب ‏دايره المعارف تعبير خواب : با تصحيح كامل و فهرست عناوين و اعراب احاديث و نشانه آيات و معني لغات مشكل ‏نويسندگان دانيال پيغمبر[…. وديگران] انتشارات ‏نشر سما ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۶۷ ص.

ناشر : ‏نشر سما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين شهرام ظريف،كامبيز هادي پور

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان دانيال پيغمبر[…. وديگران]

عنوان : ‏دايره المعارف تعبير خواب : با تصحيح كامل و فهرست عناوين و اعراب احاديث و نشانه آيات و معني لغات مشكل

‏رديف : ‏۱۲۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz