کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏دايره المعارف فارسي از ‏به سرپرستي غلامحسين مصاحب+‏شركت سهامي كت

کتاب ‏دايره المعارف فارسينویسنده ‏به سرپرستي غلامحسين مصاحب در انتشارات ‏شركت سهامي كتابهاي جيبي ف فرانكلين ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور

ناشر : ‏شركت سهامي كتابهاي جيبي ف فرانكلين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به سرپرستي غلامحسين مصاحب

عنوان : ‏دايره المعارف فارسي

‏رديف : ‏۱۲۳۶

کتاب ‏دايره المعارف كتابداري و اطلا رساني ‏- انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايرن ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج.

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايرن

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏دايره المعارف كتابداري و اطلا رساني

‏رديف : ‏۱۲۳۷

کتاب ‏دايره المعارف كودكان و نوجوانانChildren’s Encyclopedia = ‏تاليف بخش اسلام جواد محدثي انتشارات ‏پيام عدالت ، پارس كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. مصور رنگي

ناشر : ‏پيام عدالت ، پارس كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه متن و تاليف بخش ايران قاسم قاليباف

نام پديد آورنده : ‏تاليف بخش اسلام جواد محدثي

عنوان : ‏دايره المعارف كودكان و نوجوانانChildren’s Encyclopedia =

‏رديف : ‏۱۲۳۸

کتاب ‏دايره المعارف كودكان و نوجوانانChildren’s Encyclopedia = ‏تاليف بخش اسلام جواد محدثي انتشارات ‏پيام عدالت ،پارس كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. مصور رنگي

ناشر : ‏پيام عدالت ،پارس كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه متن و تاليف بخش ايران قاسم قاليباف

نام پديد آورنده : ‏تاليف بخش اسلام جواد محدثي

عنوان : ‏دايره المعارف كودكان و نوجوانانChildren’s Encyclopedia =

‏رديف : ‏۱۲۳۹

کتاب ‏دايره المعارف گياهان دارويي ايران ‏زير نظر شاهين آخوندزاده[ … و ديگران] انتشارات ‏ارجمند ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۹ ص :. مصور

ناشر : ‏ارجمند

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏زير نظر شاهين آخوندزاده[ … و ديگران]

عنوان : ‏دايره المعارف گياهان دارويي ايران

‏رديف : ‏۱۲۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz