کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏درباره بيهوشي+‏براي فردا

کتاب ‏درباره بيهوشينویسنده ‏- در انتشارات ‏براي فردا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵ ص. ،ج . ۱۸ :مصور رنگي

ناشر : ‏براي فردا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏درباره بيهوشي

‏رديف : ‏۱۲۶۱

کتاب ‏درباره عمل جراحي ‏- انتشارات ‏براي فردا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏براي فردا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏درباره عمل جراحي

‏رديف : ‏۱۲۶۲

کتاب ‏درباره كاراته ‏تاليف حسين صبوري انتشارات ‏صبوري ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۰ ص :. مصور

ناشر : ‏صبوري

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسين صبوري

عنوان : ‏درباره كاراته

‏رديف : ‏۱۲۶۳

کتاب ‏در پيرامون ارزش طبي ورزش ‏منصور اشرفي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۶۴ ص

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏منصور اشرفي

عنوان : ‏در پيرامون ارزش طبي ورزش

‏رديف : ‏۱۲۶۴

کتاب ‏در تربيت : بخصوص در دوره اول كودكي ‏تاليف برتراند راسل انتشارات ‏موسسه مطبوعاتي عطايي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۹ ص.

ناشر : ‏موسسه مطبوعاتي عطايي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباس شوقي

نام پديد آورنده : ‏تاليف برتراند راسل

عنوان : ‏در تربيت : بخصوص در دوره اول كودكي

‏رديف : ‏۱۲۶۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz