کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏درك رشد حركتي در دوران مختلف زندگي از ‏مولفان گالاهو،اوزمون+‏بامداد كتاب

کتاب ‏درك رشد حركتي در دوران مختلف زندگينویسنده ‏مولفان گالاهو،اوزمون در انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏vi،۲۹۸ ص :. مصور سياه و سفيد ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عباس بهرام ،محسن شفيع زاده

نام پديد آورنده : ‏مولفان گالاهو،اوزمون

عنوان : ‏درك رشد حركتي در دوران مختلف زندگي

‏رديف : ‏۱۲۷۱

کتاب ‏درك رشد حركتي در دوران مختلف زندگي ‏مولفان گالاهو، اوزمون انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏vi، ۲۹۸ ص :. مصور سياه و سفيد ، جدول ، نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عباس بهرام ، محسن شفيع زاده

نام پديد آورنده : ‏مولفان گالاهو، اوزمون

عنوان : ‏درك رشد حركتي در دوران مختلف زندگي

‏رديف : ‏۱۲۷۲

کتاب ‏در كوچه باغهاي حكايات : تاملي اندر حكايات برگرفته از متون كهن ‏پژوهش و نگارش از ناصر عابديني انتشارات ‏پيام آزادي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۴ ص

ناشر : ‏پيام آزادي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏پژوهش و نگارش از ناصر عابديني

عنوان : ‏در كوچه باغهاي حكايات : تاملي اندر حكايات برگرفته از متون كهن

‏رديف : ‏۱۲۷۳

کتاب ‏درمان كمردرد و گردن درد ‏نوشته رابين مك كنزي انتشارات ‏شباويز ‏تهران

صفحه شمار : ‏چهار،،۱۵۴ص:. مصور

ناشر : ‏شباويز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏محمدعلي طوسي

نام پديد آورنده : ‏نوشته رابين مك كنزي

عنوان : ‏درمان كمردرد و گردن درد

‏رديف : ‏۱۲۷۴

کتاب ‏درمكتب تجربه : براي معلمان و دبيران و دانشجويان مراكز تربيت معلم ‏نوشته حميد گروگان انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۲ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته حميد گروگان

عنوان : ‏درمكتب تجربه : براي معلمان و دبيران و دانشجويان مراكز تربيت معلم

‏رديف : ‏۱۲۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz