کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏درياچه هاي كوهستاني ايران از ‏تاليف علي مقيمي+‏همراه

کتاب ‏درياچه هاي كوهستاني ايراننویسنده ‏تاليف علي مقيمي در انتشارات ‏همراه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۰ ص :. نقشه

ناشر : ‏همراه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ويراستار قربان ولييي

نام پديد آورنده : ‏تاليف علي مقيمي

عنوان : ‏درياچه هاي كوهستاني ايران

‏رديف : ‏۱۲۷۶

کتاب ‏دستمايه اي از ديار ديگران تجربه اي براي ياران : گزارش ديدار هيات كارشناسي سازمان تربيت بدني ايران از چين ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،دفتر تحقيقات و آموزش تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۷ ص :. مصور،جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،دفتر تحقيقات و آموزش تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏دستمايه اي از ديار ديگران تجربه اي براي ياران : گزارش ديدار هيات كارشناسي سازمان تربيت بدني ايران از چين

‏رديف : ‏۱۲۷۷

کتاب ‏دستنامه پست الكترونيك و جنبه هاي كاربردي آن براي كتابخانه ها،كتابداران ،محققان ،و… ‏مولفان حميد محسني ،مهدي ابراهيمي انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۱۲ ]ص :. مصور

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفان حميد محسني ،مهدي ابراهيمي

عنوان : ‏دستنامه پست الكترونيك و جنبه هاي كاربردي آن براي كتابخانه ها،كتابداران ،محققان ،و…

‏رديف : ‏۱۲۷۸

کتاب ‏دستنامه قواعد فهرستنويسي ‏تنظيم و تدوين ماندانا صديق بهزادي انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۴ ص.

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تنظيم و تدوين ماندانا صديق بهزادي

عنوان : ‏دستنامه قواعد فهرستنويسي

‏رديف : ‏۱۲۷۹

کتاب ‏دستورالعمل آزمون آمادگي جسماني كانادا CSTF ‏انجمن تمرينات فيزيولوژي كانادا انتشارات ‏انتشارات سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزش دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۱ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏انتشارات سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزش دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ندا رسولي ،ميترا متقي ،حميرا اسدي

نام پديد آورنده : ‏انجمن تمرينات فيزيولوژي كانادا

عنوان : ‏دستورالعمل آزمون آمادگي جسماني كانادا CSTF

‏رديف : ‏۱۲۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz