کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting = از ‏نويسنده متون عطااله

کتاب ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting = نویسنده ‏نويسنده متون عطااله بهمنش در انتشارات ‏روابط عمومي فدراسيون ورزش بانوان كشورهاي اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۵ ]ص :. عكس تمام رنگي

ناشر : ‏روابط عمومي فدراسيون ورزش بانوان كشورهاي اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه متون ماندانا رسولي ،مهشيد سجاديان ،صديقه طباطبايي يزدي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده متون عطااله بهمنش

عنوان : ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting =

‏رديف : ‏۱۳۱۶

کتاب ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting = ‏نويسنده متون عطااله بهمنش انتشارات ‏روابط عمومي فدراسيون ورزش بانوان كشورهاي اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۵ ]ص :. عكس تمام رنگي

ناشر : ‏روابط عمومي فدراسيون ورزش بانوان كشورهاي اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه متون ماندانا رسولي ، مهشيد سجاديان ، صديقه طباطبايي يزدي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده متون عطااله بهمنش

عنوان : ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting =

‏رديف : ‏۱۳۱۷

کتاب ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting = ‏نويسنده متون عطااله بهمنش انتشارات ‏روابط عمومي فدراسيون ورزش بانوان كشورهاي اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۵ ]ص :. عكس تمام رنگي

ناشر : ‏روابط عمومي فدراسيون ورزش بانوان كشورهاي اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه متون ماندانا رسولي ، مهشيد سجاديان ، صديقه طباطبايي يزدي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده متون عطااله بهمنش

عنوان : ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting =

‏رديف : ‏۱۳۱۸

کتاب ‏دومين سمينار علمي و فني توسعه تكواندو ايران ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۱ – دانشگاه تربيت معلم تهران ‏- انتشارات ‏آكادمي ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،۷۶ ص.

ناشر : ‏آكادمي ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏دومين سمينار علمي و فني توسعه تكواندو ايران ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۱ – دانشگاه تربيت معلم تهران

‏رديف : ‏۱۳۱۹

کتاب ‏دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ، تهران – ۴و۵ اسفندماه ۱۳۷۸ :خلاصه مقالات ‏- انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ، ،۱۱۰ ۷۱ ص

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ، تهران – ۴و۵ اسفندماه ۱۳۷۸ :خلاصه مقالات

‏رديف : ‏۱۳۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz