کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ديناميك عضله: روش ثابت شده و علمي ساخت سريع عضلات از ‏مولف گلن آندرسون+‏چاپخش

کتاب ‏ديناميك عضله: روش ثابت شده و علمي ساخت سريع عضلاتنویسنده ‏مولف گلن آندرسون در انتشارات ‏چاپخش ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۶۸ص:. مصور

ناشر : ‏چاپخش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏غلامرضااخلاقي

نام پديد آورنده : ‏مولف گلن آندرسون

عنوان : ‏ديناميك عضله: روش ثابت شده و علمي ساخت سريع عضلات

‏رديف : ‏۱۳۴۱

کتاب ‏ديوان پروين اعتصامي ‏- انتشارات ‏ساغرف مهتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۶ ص.

ناشر : ‏ساغرف مهتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ديوان پروين اعتصامي

‏رديف : ‏۱۳۴۲

کتاب ‏ديوان پروين اعتصامي ‏- انتشارات ‏ساغرف مهتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۶ ص.

ناشر : ‏ساغرف مهتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ديوان پروين اعتصامي

‏رديف : ‏۱۳۴۳

کتاب ‏ديوان حافظ :آيات نور در سفينه غزل شامل : روح غزل – رهنمود فال ‏اثر مصطفي بادكوبه اي هزاوه اي انتشارات ‏نشر محمد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۶۹ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر محمد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏اثر مصطفي بادكوبه اي هزاوه اي

عنوان : ‏ديوان حافظ :آيات نور در سفينه غزل شامل : روح غزل – رهنمود فال

‏رديف : ‏۱۳۴۴

کتاب ‏ديوان نظيري نيشابوري ‏با تصحيح و تعليقات محمدرضا طاهري” حسرت” انتشارات ‏موسسه انتشارات نگاه ‏تهران

صفحه شمار : ‏م ،[۲۶۷ ]ص

ناشر : ‏موسسه انتشارات نگاه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏با تصحيح و تعليقات محمدرضا طاهري” حسرت”

عنوان : ‏ديوان نظيري نيشابوري

‏رديف : ‏۱۳۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz