کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايي از ‏تاليف ايزاك براز+‏كميته ملي المپيك

کتاب ‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايينویسنده ‏تاليف ايزاك براز در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۶۷ ]ص

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم مهدي زبيري

نام پديد آورنده : ‏تاليف ايزاك براز

عنوان : ‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايي

‏رديف : ‏۱۳۸۱

کتاب ‏راهنماي بيومكانيك و آسيب شناسي كفش هاي ورزشي ‏مولفين برنهارد سجسر،ولفگانگ فارينگر انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۵۲ص:. مصور،جدول

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏شهرام فرج زاده ف تحت نظارت محمد امامي

نام پديد آورنده : ‏مولفين برنهارد سجسر،ولفگانگ فارينگر

عنوان : ‏راهنماي بيومكانيك و آسيب شناسي كفش هاي ورزشي

‏رديف : ‏۱۳۸۲

کتاب ‏راهنماي پزشكي براي خانواده ها،به ترتيب حروف الفبا از الف تا ي ،راهنماي عملي در مراقبت و تشخيص و درمان بيماريهاي نوزادان و كودكان و نوجوانان قابل استفاده براي بزرگسالان ‏مولف ميريم استوپارد انتشارات ‏مزامير ‏[خرم آباد]

صفحه شمار : ‏۵۵۷ ص :. مصور سياه و سفيد ،جدول ،عكس

ناشر : ‏مزامير

محل نشر : ‏[خرم آباد]

مترجم : ‏ترجمه و ويرايش نادر محمدزاده ،باقر سخنران

نام پديد آورنده : ‏مولف ميريم استوپارد

عنوان : ‏راهنماي پزشكي براي خانواده ها،به ترتيب حروف الفبا از الف تا ي ،راهنماي عملي در مراقبت و تشخيص و درمان بيماريهاي نوزادان و كودكان و نوجوانان قابل استفاده براي بزرگسالان

‏رديف : ‏۱۳۸۳

کتاب ‏راهنماي پيشگيري و درمان آسيبهاي شايع ورزشي ‏مولف گري ان . گوتن انتشارات ‏سنبله ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سنبله

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين محمد خرمي ،شهرام فرج زاده

نام پديد آورنده : ‏مولف گري ان . گوتن

عنوان : ‏راهنماي پيشگيري و درمان آسيبهاي شايع ورزشي

‏رديف : ‏۱۳۸۴

کتاب ‏راهنماي تدريس تربيت بدني دردبستان ‏ترجمه و تاليف شمسي نيلگون انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۵۰۴]،ص:. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف شمسي نيلگون

عنوان : ‏راهنماي تدريس تربيت بدني دردبستان

‏رديف : ‏۱۳۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz