کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏راهنماي تغذيه ورزشي نوين از ‏تاليف رونالد جي . موگان+‏كميته ملي المپيك ج

کتاب ‏راهنماي تغذيه ورزشي نويننویسنده ‏تاليف رونالد جي . موگان در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ، عكس ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عبدي عليخاني ، مهوش نوربخش

نام پديد آورنده : ‏تاليف رونالد جي . موگان

عنوان : ‏راهنماي تغذيه ورزشي نوين

‏رديف : ‏۱۳۹۶

کتاب ‏راهنماي تغذيه ورزشي نوين ‏تاليف رونالد جي . موگان انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عبدي عليخاني ،مهوش نوربخش

نام پديد آورنده : ‏تاليف رونالد جي . موگان

عنوان : ‏راهنماي تغذيه ورزشي نوين

‏رديف : ‏۱۳۹۷

کتاب ‏راهنماي تغذيه ورزشي نوين ‏تاليف رونالد جي . موگان انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ، عكس ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عبدي عليخاني ، مهوش نوربخش

نام پديد آورنده : ‏تاليف رونالد جي . موگان

عنوان : ‏راهنماي تغذيه ورزشي نوين

‏رديف : ‏۱۳۹۸

کتاب ‏راهنماي تنيس روي ميز ‏مارتين اسكلورز،رالف ميچليز انتشارات ‏آواي نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۸ ص :. مصور

ناشر : ‏آواي نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏تهيه و ترجمه عصمت مقيميان ،فاطمه كنعان پناه

نام پديد آورنده : ‏مارتين اسكلورز،رالف ميچليز

عنوان : ‏راهنماي تنيس روي ميز

‏رديف : ‏۱۳۹۹

کتاب ‏راهنماي جامع ورزش : بانك اطلاعات اماكن و مشاغل ورزشي ‏- انتشارات ‏كامل ‏-

صفحه شمار : ‏[۱۴۶ ]ص :. مصور،جدول ،عكس رنگي

ناشر : ‏كامل

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏راهنماي جامع ورزش : بانك اطلاعات اماكن و مشاغل ورزشي

‏رديف : ‏۱۴۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz