کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏راهنماي كارهاي عملي فيزيولوژي : گروه فيزيولوژي پزشكي+‏دانشگاه علوم پزشكي تهرا

کتاب ‏راهنماي كارهاي عملي فيزيولوژي : گروه فيزيولوژي پزشكينویسنده ‏- در انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده پزشكي ،گروه فيزيولوژي پزشكي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۲ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده پزشكي ،گروه فيزيولوژي پزشكي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏راهنماي كارهاي عملي فيزيولوژي : گروه فيزيولوژي پزشكي

‏رديف : ‏۱۴۳۱

کتاب ‏راهنماي كامل آسيب شناسي ورزشي ‏- انتشارات ‏آستان قدس رضوي ‏مشهد

صفحه شمار : ‏[۲۷۱ ]ص :. مصور

ناشر : ‏آستان قدس رضوي

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه مهرداد فتحي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏راهنماي كامل آسيب شناسي ورزشي

‏رديف : ‏۱۴۳۲

کتاب ‏راهنماي كامل آسيبهاي ورزشي ‏اچ وينتر گريفيث انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲۹ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مقصود پيري ،يحيي سخنگويي و حميد شيرزاد

نام پديد آورنده : ‏اچ وينتر گريفيث

عنوان : ‏راهنماي كامل آسيبهاي ورزشي

‏رديف : ‏۱۴۳۳

کتاب ‏راهنماي كامل انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني : شامل ترجمه دقيق متون ،حل كليه تمرينها،واژه نامه پايان هر فصل و توضيح دقيق نكات دستوري ‏- انتشارات ‏دانشجو ‏همدان

صفحه شمار : ‏۲۵۵ ص :. جدول

ناشر : ‏دانشجو

محل نشر : ‏همدان

مترجم : ‏ترجمه حسن كلان فرمانفرما

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏راهنماي كامل انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني : شامل ترجمه دقيق متون ،حل كليه تمرينها،واژه نامه پايان هر فصل و توضيح دقيق نكات دستوري

‏رديف : ‏۱۴۳۴

کتاب ‏راهنماي كامل پيشگيري و درمان صدمات ورزش ‏ب . ج . براون انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۶ ص :. مصور

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ضيا معيني

نام پديد آورنده : ‏ب . ج . براون

عنوان : ‏راهنماي كامل پيشگيري و درمان صدمات ورزش

‏رديف : ‏۱۴۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz