کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏راهنماي كامل ورزشي ويژه بيماران ديابتي از ‏نيل اف .گوردون+‏شهرآب

کتاب ‏راهنماي كامل ورزشي ويژه بيماران ديابتينویسنده ‏نيل اف .گوردون در انتشارات ‏شهرآب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۵ ص.

ناشر : ‏شهرآب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين ژيلا نقيبي هرات ،زهرا كميليان

نام پديد آورنده : ‏نيل اف .گوردون

عنوان : ‏راهنماي كامل ورزشي ويژه بيماران ديابتي

‏رديف : ‏۱۴۳۶

کتاب ‏راهنماي كتابخانه هاي تخصصي و دانشگاهي ايران به انضمام راهنماي كتابخانه هاي زندان ‏تاليف شيرين تعاوني خالقي ،ايراندخت عزيزي ،زهرا عالمي انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۹۸ ص.

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف شيرين تعاوني خالقي ،ايراندخت عزيزي ،زهرا عالمي

عنوان : ‏راهنماي كتابخانه هاي تخصصي و دانشگاهي ايران به انضمام راهنماي كتابخانه هاي زندان

‏رديف : ‏۱۴۳۷

کتاب ‏راهنماي كسب آمادگي جسماني ‏نوشته ايوان كوزينتز و مورتون فاين انتشارات ‏ماجد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸۹ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏ماجد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه پروين معماري

نام پديد آورنده : ‏نوشته ايوان كوزينتز و مورتون فاين

عنوان : ‏راهنماي كسب آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۱۴۳۸

کتاب ‏راهنماي ماساژ ‏نويسنده جورج داونينگ انتشارات ‏موثقي ‏-

صفحه شمار : ‏۲۷۲ ص :. مصور

ناشر : ‏موثقي

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏مترجم تحريريه مجله صنايع بهداشتي و آرايشي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده جورج داونينگ

عنوان : ‏راهنماي ماساژ

‏رديف : ‏۱۴۳۹

کتاب ‏راهنماي مجله و روزنامه هاي ايران ،۱۳۷۶ – ۱۳۷۷ ‏پوري سلطاني ،رضا اقتدار انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏پوري سلطاني ،رضا اقتدار

عنوان : ‏راهنماي مجله و روزنامه هاي ايران ،۱۳۷۶ – ۱۳۷۷

‏رديف : ‏۱۴۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz