کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏رشد و تكامل حركتي : راهنماي مربيان ورزش ،دانشجويان تربيت بدني و والدين

کتاب ‏رشد و تكامل حركتي : راهنماي مربيان ورزش ،دانشجويان تربيت بدني و والديننویسنده ‏نوشته كاتلين هايوود،توماس لافري در انتشارات ‏فتح ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۸ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏فتح

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ابوالقاسم دباغان

نام پديد آورنده : ‏نوشته كاتلين هايوود،توماس لافري

عنوان : ‏رشد و تكامل حركتي : راهنماي مربيان ورزش ،دانشجويان تربيت بدني و والدين

‏رديف : ‏۱۴۹۶

کتاب ‏رشد و تكامل در بيست سال اول زندگي ‏نوشته رابرت ام مالينا انتشارات ‏دانشگاه شهيد چمران ‏اهواز

صفحه شمار : ‏۸۹ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه شهيد چمران

محل نشر : ‏اهواز

مترجم : ‏ترجمه پريوش نوربخش

نام پديد آورنده : ‏نوشته رابرت ام مالينا

عنوان : ‏رشد و تكامل در بيست سال اول زندگي

‏رديف : ‏۱۴۹۷

کتاب ‏رشد و تكامل كودك ‏اليزابت هارلوك انتشارات ‏فدن ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۴۷۶ ص :. جدول

ناشر : ‏فدن

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏مريم حيدري

نام پديد آورنده : ‏اليزابت هارلوك

عنوان : ‏رشد و تكامل كودك

‏رديف : ‏۱۴۹۸

کتاب ‏رضا شاه از تولد تا سلطنت ‏تاليف رضا نيازمند انتشارات ‏حكايت قلم ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۰۶ ص.

ناشر : ‏حكايت قلم

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف رضا نيازمند

عنوان : ‏رضا شاه از تولد تا سلطنت

‏رديف : ‏۱۴۹۹

کتاب ‏رفتار حركتي ‏[مولف دارلين كلوكا] انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۶ ص :. جدول

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي نمازي زاده ، افسانه سنه ، حميدرضا طاهري

نام پديد آورنده : ‏[مولف دارلين كلوكا]

عنوان : ‏رفتار حركتي

‏رديف : ‏۱۵۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz