کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏رفتار حركتي از ‏[مولف دارلين كلوكا]+‏بامداد كتاب

کتاب ‏رفتار حركتينویسنده ‏[مولف دارلين كلوكا] در انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۶ ص :. جدول

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي نمازي زاده ،افسانه سنه ،حميدرضا طاهري

نام پديد آورنده : ‏[مولف دارلين كلوكا]

عنوان : ‏رفتار حركتي

‏رديف : ‏۱۵۰۱

کتاب ‏رگبي ‏- انتشارات ‏فدراسيون فوتبال و رگبي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون فوتبال و رگبي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏رگبي

‏رديف : ‏۱۵۰۲

کتاب ‏رمزپيروزي : تكنيكهاو تاكتيكهاي فوتبال ‏نوشته چارلزهيوز انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۷ص :. مصور،جدول ،عكس

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏علي اكبر پورمسلمي

نام پديد آورنده : ‏نوشته چارلزهيوز

عنوان : ‏رمزپيروزي : تكنيكهاو تاكتيكهاي فوتبال

‏رديف : ‏۱۵۰۳

کتاب ‏رموز پيروزي در وزنه برداري ‏ريچارد تيلر انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۸ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه اي از عطاالله محمد علي نژاد

نام پديد آورنده : ‏ريچارد تيلر

عنوان : ‏رموز پيروزي در وزنه برداري

‏رديف : ‏۱۵۰۴

کتاب ‏روابط انساني در مديريت آموزشي ‏- انتشارات ‏تمندر ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۷۵ص

ناشر : ‏تمندر

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه خداداد بخشي ،ويراستار سعيد آقايان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏روابط انساني در مديريت آموزشي

‏رديف : ‏۱۵۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz