کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالان از ‏نوشته ليزلوت ديم+‏[چاپ

کتاب ‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالاننویسنده ‏نوشته ليزلوت ديم در انتشارات ‏[چاپ : سازمان چاپ و انتشارات كيهان] ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۴۱ ص :. مصور

ناشر : ‏[چاپ : سازمان چاپ و انتشارات كيهان]

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏[ترجمه ] كاظم كاظميني

نام پديد آورنده : ‏نوشته ليزلوت ديم

عنوان : ‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالان

‏رديف : ‏۱۵۷۱

کتاب ‏روند رشد تربيت بدني و ورزش در ايران و جهان از آغاز تا امروز ‏تاليف جواد اسماعيلي انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي دفتر تحقيقات و آموزش ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف جواد اسماعيلي

عنوان : ‏روند رشد تربيت بدني و ورزش در ايران و جهان از آغاز تا امروز

‏رديف : ‏۱۵۷۲

کتاب ‏روياي فرشتگان ‏نگارش مرتضي آويني ،آيدين آغداشلو،عبدالمجيد حسيني راد انتشارات ‏موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر ‏تهرنا

صفحه شمار : ‏۷۹ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر

محل نشر : ‏تهرنا

مترجم : ‏ترجمه فيروز مهاجر،گيتا ميرسعيدي

نام پديد آورنده : ‏نگارش مرتضي آويني ،آيدين آغداشلو،عبدالمجيد حسيني راد

عنوان : ‏روياي فرشتگان

‏رديف : ‏۱۵۷۳

کتاب ‏روياي فرشتگان ‏نگارش مرتضي آويني ، آيدين آغداشلو، عبدالمجيد حسيني راد انتشارات ‏موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر ‏تهرنا

صفحه شمار : ‏۷۹ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر

محل نشر : ‏تهرنا

مترجم : ‏ترجمه فيروز مهاجر، گيتا ميرسعيدي

نام پديد آورنده : ‏نگارش مرتضي آويني ، آيدين آغداشلو، عبدالمجيد حسيني راد

عنوان : ‏روياي فرشتگان

‏رديف : ‏۱۵۷۴

کتاب ‏رويشي در سپيده ۲ :تصاويري از بازسازي مناطق جنگزدهGrowth at Dawn 2: Images of the REconstruction of War-Stricken Zones in Iran = ‏- انتشارات ‏دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي ،روابط عمومي ‏-

صفحه شمار : ‏۲ج :. عكس نيمه رنگي

ناشر : ‏دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي ،روابط عمومي

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏رويشي در سپيده ۲ :تصاويري از بازسازي مناطق جنگزدهGrowth at Dawn 2: Images of the REconstruction of War-Stricken Zones in Iran =

‏رديف : ‏۱۵۷۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz