کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏روش تديس تربيت بدني در مدارس ابتدايي رشته آموزش ابتدايي و امور پرو

کتاب ‏روش تديس تربيت بدني در مدارس ابتدايي رشته آموزش ابتدايي و امور پرورشي مراكز تربيت معلم نيمسال سومنویسنده ‏اداره كل تربيت بدني ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي در انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۹ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏اداره كل تربيت بدني ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏اداره كل تربيت بدني ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي

عنوان : ‏روش تديس تربيت بدني در مدارس ابتدايي رشته آموزش ابتدايي و امور پرورشي مراكز تربيت معلم نيمسال سوم

‏رديف : ‏۱۵۵۶

کتاب ‏روش تعليم در بسكتبال ‏نويسنده و مترجم غلامرضا قدرتي انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۱۵ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده و مترجم غلامرضا قدرتي

عنوان : ‏روش تعليم در بسكتبال

‏رديف : ‏۱۵۵۷

کتاب ‏روش تعليم در بسكتبال ‏نويسنده و مترجم غلامرضا قدرتي انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۱۵ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده و مترجم غلامرضا قدرتي

عنوان : ‏روش تعليم در بسكتبال

‏رديف : ‏۱۵۵۸

کتاب ‏روشهاي آماري در علوم رفتاري : روان شناسي ،علوم تربيتي ،و زمينه هاي وابسته آمار توصيفي و استنباطي ‏مولفين حسن پاشا شريفي ،جعفر نجفي زند انتشارات ‏نشر دانا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۳ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏نشر دانا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفين حسن پاشا شريفي ،جعفر نجفي زند

عنوان : ‏روشهاي آماري در علوم رفتاري : روان شناسي ،علوم تربيتي ،و زمينه هاي وابسته آمار توصيفي و استنباطي

‏رديف : ‏۱۵۵۹

کتاب ‏روشهاي آماري و كاربردهاي آن در تربيت بدني ‏چانسي ا مورهاوس ،جي آلن استول انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۲۰ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسين سپاسي

نام پديد آورنده : ‏چانسي ا مورهاوس ،جي آلن استول

عنوان : ‏روشهاي آماري و كاربردهاي آن در تربيت بدني

‏رديف : ‏۱۵۶۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz