کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏روش هاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رساني از ‏از كريشان كومار+‏كتا

کتاب ‏روش هاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رسانينویسنده ‏از كريشان كومار در انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۴۷۸ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فاطمه رهادوست با همكاري فريبرز خسروي

نام پديد آورنده : ‏از كريشان كومار

عنوان : ‏روش هاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۱۵۶۱

کتاب ‏روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري ‏مولف جان بست انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۵۶ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان حسن پاشا شريفي ،نرگس طالقاني

نام پديد آورنده : ‏مولف جان بست

عنوان : ‏روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري

‏رديف : ‏۱۵۶۲

کتاب ‏روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني با تاكيد بر علوم تربيتي ‏نوشته عزت الله نادري ،مريم نراقي انتشارات ‏بدر ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۷۸ ]ص : جدول ،نمودار

ناشر : ‏بدر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته عزت الله نادري ،مريم نراقي

عنوان : ‏روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني با تاكيد بر علوم تربيتي

‏رديف : ‏۱۵۶۳

کتاب ‏روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس : ويژه دانش آموزان مدارس ابتدايي ‏نوشته علي محمد اميرتاش انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۹ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته علي محمد اميرتاش

عنوان : ‏روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس : ويژه دانش آموزان مدارس ابتدايي

‏رديف : ‏۱۵۶۴

کتاب ‏روش هاي طبيعي و گياهي جهت زيبايي پوست ،مو و اندام و حفظ آن ‏رضا اسدي انتشارات ‏نشر نحل ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۰ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر نحل

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏رضا اسدي

عنوان : ‏روش هاي طبيعي و گياهي جهت زيبايي پوست ،مو و اندام و حفظ آن

‏رديف : ‏۱۵۶۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz