کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏زمينه روانشناسي از ‏مولفان ريتال . اتكينسون ، ريچارد س . اتكينسون ، ارنس

کتاب ‏زمينه روانشناسينویسنده ‏مولفان ريتال . اتكينسون ، ريچارد س . اتكينسون ، ارنست ر.هيلگارد در انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور بخشي رنگي

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمد نقي براهني[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏مولفان ريتال . اتكينسون ، ريچارد س . اتكينسون ، ارنست ر.هيلگارد

عنوان : ‏زمينه روانشناسي

‏رديف : ‏۱۵۹۱

کتاب ‏زمينه روانشناسي ‏مولفان ريتال . اتكينسون ،ريچارد س . اتكينسون ،ارنست ر.هيلگارد انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور بخشي رنگي

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمد نقي براهني[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏مولفان ريتال . اتكينسون ،ريچارد س . اتكينسون ،ارنست ر.هيلگارد

عنوان : ‏زمينه روانشناسي

‏رديف : ‏۱۵۹۲

کتاب ‏زمينه ورزش شناسي : مقدمه اي بر تيوري ورزشي و تربيت بدني از ديدگاه علوم : آموزش و پرورش ،روان شناسي ،جامعه شناسي ،سياست و اقتصاد ‏تاليف سيروس جاويد انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۹ ص :. جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف سيروس جاويد

عنوان : ‏زمينه ورزش شناسي : مقدمه اي بر تيوري ورزشي و تربيت بدني از ديدگاه علوم : آموزش و پرورش ،روان شناسي ،جامعه شناسي ،سياست و اقتصاد

‏رديف : ‏۱۵۹۳

کتاب ‏زنان ،مديريت و رهبري : مهارت هاي رهبري سازماني براي زنان ‏مريلين منينگ ،پاتريشيا هداك انتشارات ‏نشر مركز،كتاب ماد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۶ ص.

ناشر : ‏نشر مركز،كتاب ماد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سهراب خليلي شوريني

نام پديد آورنده : ‏مريلين منينگ ،پاتريشيا هداك

عنوان : ‏زنان ،مديريت و رهبري : مهارت هاي رهبري سازماني براي زنان

‏رديف : ‏۱۵۹۴

کتاب ‏زن تنها ‏نويسنده دورتي كلارك ويلسن انتشارات ‏نشر مادر ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۳ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر مادر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم هايده وهاب زاده ،ويراستار فرهاد فياض

نام پديد آورنده : ‏نويسنده دورتي كلارك ويلسن

عنوان : ‏زن تنها

‏رديف : ‏۱۵۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz