کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏زن و ورزش از ‏به كوشش شكوه نوابي نژاد[… وديگران] +‏سازمان تربيت بدني جمهو

کتاب ‏زن و ورزشنویسنده ‏به كوشش شكوه نوابي نژاد[… وديگران] در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،كميته انتشارات ستاد تدوين نظام نوين تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۲ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،كميته انتشارات ستاد تدوين نظام نوين تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش شكوه نوابي نژاد[… وديگران]

عنوان : ‏زن و ورزش

‏رديف : ‏۱۶۲۱

کتاب ‏زن و ورزش ‏به كوشش شكوه نوابي نژاد[… وديگران] انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، كميته انتشارات ستاد تدوين نظام نوين تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۲ ص :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، كميته انتشارات ستاد تدوين نظام نوين تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش شكوه نوابي نژاد[… وديگران]

عنوان : ‏زن و ورزش

‏رديف : ‏۱۶۲۲

کتاب ‏زن و ورزش ‏از سيروس جاويد انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏۱۴۴ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏از سيروس جاويد

عنوان : ‏زن و ورزش

‏رديف : ‏۱۶۲۳

کتاب ‏زن و وزرش ۲ : مجموعه مقالات ‏تهيه و تنظيم معاونت ورزش بانوان كشور انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۱ ص.

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم معاونت ورزش بانوان كشور

عنوان : ‏زن و وزرش ۲ : مجموعه مقالات

‏رديف : ‏۱۶۲۴

کتاب ‏زن و وزرش ۲ : مجموعه مقالات ‏تهيه و تنظيم معاونت ورزش بانوان كشور انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۱ ص.

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم معاونت ورزش بانوان كشور

عنوان : ‏زن و وزرش ۲ : مجموعه مقالات

‏رديف : ‏۱۶۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz