کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ساختار و عملكرد دستگاه عضلاني اسكلتي از ‏مثلف جيمز وانكينز+‏

کتاب ‏ساختار و عملكرد دستگاه عضلاني اسكلتينویسنده ‏مثلف جيمز وانكينز در انتشارات ‏اميد دانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏ژ،۶۵۴ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏اميد دانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم ولي الله دبيدي روشن

نام پديد آورنده : ‏مثلف جيمز وانكينز

عنوان : ‏ساختار و عملكرد دستگاه عضلاني اسكلتي

‏رديف : ‏۱۶۳۶

کتاب ‏ساختمان و تجهيزات كتابخانه ‏تاليف پرويز عازم انتشارات ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،۱۳۸ ص :. مصور،نقشه ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف پرويز عازم

عنوان : ‏ساختمان و تجهيزات كتابخانه

‏رديف : ‏۱۶۳۷

کتاب ‏ساختمان و تجهيزات كتابخانه ‏پرويزعازم انتشارات ‏هييت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور،دبيرخانه ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،،۱۳۸ص:. مصور،نقشه ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏هييت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور،دبيرخانه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏پرويزعازم

عنوان : ‏ساختمان و تجهيزات كتابخانه

‏رديف : ‏۱۶۳۸

کتاب ‏ساختمان و عمل بدن انسان : براي دانش آموزان دبيرستان ‏ه . گرايشون لامبي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش ،دفتر امور كمك آموزشي و كتابخانه ها ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۷ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش ،دفتر امور كمك آموزشي و كتابخانه ها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ويكتور بوغوسيان

نام پديد آورنده : ‏ه . گرايشون لامبي

عنوان : ‏ساختمان و عمل بدن انسان : براي دانش آموزان دبيرستان

‏رديف : ‏۱۶۳۹

کتاب ‏سازگاري درون سلولي عضلات قلبي و اسكلتي نسبت به تمرين ‏تاليف ميخاييل آي . كالينسكي انتشارات ‏اميددانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۸ ص :. مصور

ناشر : ‏اميددانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه رضا قراخانلو[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف ميخاييل آي . كالينسكي

عنوان : ‏سازگاري درون سلولي عضلات قلبي و اسكلتي نسبت به تمرين

‏رديف : ‏۱۶۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz