کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏سازگاري درون سلولي عضلات قلبي و اسكلتي نسبت به تمرين از ‏مثلفان

کتاب ‏سازگاري درون سلولي عضلات قلبي و اسكلتي نسبت به تمريننویسنده ‏مثلفان ميخاييل آي . كالينسكي[ … وديگران] در انتشارات ‏اميد دانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۶ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏اميد دانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه رضا قراخانلو[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏مثلفان ميخاييل آي . كالينسكي[ … وديگران]

عنوان : ‏سازگاري درون سلولي عضلات قلبي و اسكلتي نسبت به تمرين

‏رديف : ‏۱۶۴۱

کتاب ‏سازگاري عضلاني در تمرين و فعاليت بدني ‏تاليف اورينگ ب . رول ،يوهان ت . شيفرد انتشارات ‏اميد دانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۵ ص :. جدول

ناشر : ‏اميد دانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه رضا قراخانلو،احمد آزاد

نام پديد آورنده : ‏تاليف اورينگ ب . رول ،يوهان ت . شيفرد

عنوان : ‏سازگاري عضلاني در تمرين و فعاليت بدني

‏رديف : ‏۱۶۴۲

کتاب ‏سازگاريهاي فيزيولوژيك مركزي محيطي در ورزش ‏تتليف بختيار ترتيبيان ،رحيم شريف انتشارات ‏جهاد دانشگاهي ‏اروميه

صفحه شمار : ‏[۱۴۸ ]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي

محل نشر : ‏اروميه

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف بختيار ترتيبيان ،رحيم شريف

عنوان : ‏سازگاريهاي فيزيولوژيك مركزي محيطي در ورزش

‏رديف : ‏۱۶۴۳

کتاب ‏سازگاري هورمون و ورزش ‏- انتشارات ‏دانشگاه تربيت مدرس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۸ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه تربيت مدرس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سازگاري هورمون و ورزش

‏رديف : ‏۱۶۴۴

کتاب ‏سازمان كتابخانه ها ‏نوشته كريشن كومار انتشارات ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ،گروه انتشار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۴۴ص

ناشر : ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ،گروه انتشار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مريم امين سعادت

نام پديد آورنده : ‏نوشته كريشن كومار

عنوان : ‏سازمان كتابخانه ها

‏رديف : ‏۱۶۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz