کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏سالنامه آماري : سال يكهزار و سيصد و شصت و شش كشور+‏فدراسيون فو

کتاب ‏سالنامه آماري : سال يكهزار و سيصد و شصت و شش كشورنویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۷ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سالنامه آماري : سال يكهزار و سيصد و شصت و شش كشور

‏رديف : ‏۱۶۵۱

کتاب ‏سالنامه آماري فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران : ۱۳۶۵ ‏- انتشارات ‏كميته آمار و برنامه ريزي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۵ ص :. مصور،نقشه ،نمودار

ناشر : ‏كميته آمار و برنامه ريزي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سالنامه آماري فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران : ۱۳۶۵

‏رديف : ‏۱۶۵۲

کتاب ‏سالنامه آماري كشور ۱۳۸۲ ‏تدوين مركز آمار ايران انتشارات ‏سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،مركز آمار ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۹۳ ص :. مصور رنگي ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،مركز آمار ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين مركز آمار ايران

عنوان : ‏سالنامه آماري كشور ۱۳۸۲

‏رديف : ‏۱۶۵۳

کتاب ‏سالنامه آماري كشور ۱۳۷۷ ‏تدوين مركز آمار ايران انتشارات ‏سازمان برنامه و بودجه ،مركز آمار ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۵۸ ص.

ناشر : ‏سازمان برنامه و بودجه ،مركز آمار ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين مركز آمار ايران

عنوان : ‏سالنامه آماري كشور ۱۳۷۷

‏رديف : ‏۱۶۵۴

کتاب ‏سالنامه رسمي فدراسيون بين المللي واليبال : آيين نامه ها مقررات و قوانين داوري ‏- انتشارات ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۶۲ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏قدرت الله سالخورده

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سالنامه رسمي فدراسيون بين المللي واليبال : آيين نامه ها مقررات و قوانين داوري

‏رديف : ‏۱۶۵۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz