کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ستارگان سياه از ‏سعيد نفيسي+‏مجيد

کتاب ‏ستارگان سياهنویسنده ‏سعيد نفيسي در انتشارات ‏مجيد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۵۶ ص

ناشر : ‏مجيد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏سعيد نفيسي

عنوان : ‏ستارگان سياه

‏رديف : ‏۱۶۵۶

کتاب ‏ستيز و سازش : زرتشتيان مغلوب در جامعه ايران نخستين سده هاي اسلامي ‏تاليف جمشيد كرشاسب چوكسي انتشارات ‏ققنوس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸ ص. ۲۴

ناشر : ‏ققنوس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه نادر ميرسعيدي

نام پديد آورنده : ‏تاليف جمشيد كرشاسب چوكسي

عنوان : ‏ستيز و سازش : زرتشتيان مغلوب در جامعه ايران نخستين سده هاي اسلامي

‏رديف : ‏۱۶۵۷

کتاب ‏سرخ و سخاه ‏استاندال انتشارات ‏كلبه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۰۷ ص.

ناشر : ‏كلبه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عظمي نفيسي

نام پديد آورنده : ‏استاندال

عنوان : ‏سرخ و سخاه

‏رديف : ‏۱۶۵۸

کتاب ‏سرداران پا به توپ : تاريخ مصور فوتبال ايران از آغاز تا جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه ‏بهرام افراسيابي انتشارات ‏مولف ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج. ، ۱۵۸۷ص : . مصور، جدول ، نمونه ، عكس

ناشر : ‏مولف

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏بهرام افراسيابي

عنوان : ‏سرداران پا به توپ : تاريخ مصور فوتبال ايران از آغاز تا جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه

‏رديف : ‏۱۶۵۹

کتاب ‏سرداران پا به توپ : تاريخ مصور فوتبال ايران از آغاز تا جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه ‏بهرام افراسيابي انتشارات ‏مولف ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج. ،۱۵۸۷ص : . مصور،جدول ،نمونه ،عكس

ناشر : ‏مولف

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏بهرام افراسيابي

عنوان : ‏سرداران پا به توپ : تاريخ مصور فوتبال ايران از آغاز تا جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه

‏رديف : ‏۱۶۶۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz