کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏سيماي ميراث فرهنگي تهران از ‏تاليف سليم سليمي مويد+‏سازمان ميراث فرهنگي كشو

کتاب ‏سيماي ميراث فرهنگي تهراننویسنده ‏تاليف سليم سليمي مويد در انتشارات ‏سازمان ميراث فرهنگي كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۰ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان ميراث فرهنگي كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف سليم سليمي مويد

عنوان : ‏سيماي ميراث فرهنگي تهران

‏رديف : ‏۱۷۲۱

کتاب ‏سيماي ميراث فرهنگي كردستان ‏- انتشارات ‏سازمان ميراث فرهنگي كشور،اداره كل آموزش انتشارات و توليدات فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۲ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان ميراث فرهنگي كشور،اداره كل آموزش انتشارات و توليدات فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سيماي ميراث فرهنگي كردستان

‏رديف : ‏۱۷۲۲

کتاب ‏سينما به روايت هوارد هاكس ‏جوزف مك برايد انتشارات ‏نشر ني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۲۸ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر ني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه پرويز دوايي

نام پديد آورنده : ‏جوزف مك برايد

عنوان : ‏سينما به روايت هوارد هاكس

‏رديف : ‏۱۷۲۳

کتاب ‏شان علم متن ده سخنراني ‏كارل فردريش فن وايسكر انتشارات ‏كتاب پرواز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۸ ص

ناشر : ‏كتاب پرواز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسين معصومي همداني

نام پديد آورنده : ‏كارل فردريش فن وايسكر

عنوان : ‏شان علم متن ده سخنراني

‏رديف : ‏۱۷۲۴

کتاب ‏شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي ‏به كوشش محمد دبيرسياق انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش محمد دبيرسياق

عنوان : ‏شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي

‏رديف : ‏۱۷۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz