کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏شمشيربازي : تكنيكهاي فلوره ،اپه و سابر از ‏نوشته بريان پيتمن+‏فدراسيون شمشيرباز

کتاب ‏شمشيربازي : تكنيكهاي فلوره ،اپه و سابرنویسنده ‏نوشته بريان پيتمن در انتشارات ‏فدراسيون شمشيربازي جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۴۷ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون شمشيربازي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي فاريابي

نام پديد آورنده : ‏نوشته بريان پيتمن

عنوان : ‏شمشيربازي : تكنيكهاي فلوره ،اپه و سابر

‏رديف : ‏۱۷۵۱

کتاب ‏شمه اي از اطلاعات و ارتباطات ‏ترجمه و تاليف عبدالحسين آذرنگ انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏ح ،۲۳۱ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف عبدالحسين آذرنگ

عنوان : ‏شمه اي از اطلاعات و ارتباطات

‏رديف : ‏۱۷۵۲

کتاب ‏شمه اي از انتشار كتاب در ايران ‏عبدالحسين آذرنگ انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۱ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عبدالحسين آذرنگ

عنوان : ‏شمه اي از انتشار كتاب در ايران

‏رديف : ‏۱۷۵۳

کتاب ‏شمه اي از كتاب ،كتابخانه و نشر كتاب ‏عبدالحسين آذرنگ انتشارات ‏كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عبدالحسين آذرنگ

عنوان : ‏شمه اي از كتاب ،كتابخانه و نشر كتاب

‏رديف : ‏۱۷۵۴

کتاب ‏شنا ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ،ارنست ديليو .مگلسكو،آلن بي . ريچاردسون انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏-

صفحه شمار : ‏۴۰۲ ص :. مصور،جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني[… وديگران] ف با همكاري بهرام پازوكي

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ،ارنست ديليو .مگلسكو،آلن بي . ريچاردسون

عنوان : ‏شنا

‏رديف : ‏۱۷۵۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz