کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏شناخت آسيبهاي ورزشي مستند از ‏نوپارنل دوناهو+‏پرويز كماسي

کتاب ‏شناخت آسيبهاي ورزشي مستند نویسنده ‏نوپارنل دوناهو در انتشارات ‏پرويز كماسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۳۳]ص :. مصور

ناشر : ‏پرويز كماسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏پرويز كماسي

نام پديد آورنده : ‏نوپارنل دوناهو

عنوان : ‏شناخت آسيبهاي ورزشي مستند

‏رديف : ‏۱۷۶۱

کتاب ‏شناخت طبيعت انسان از ديدگاه روانشناسي ‏نويسنده آلفرد آدلر :ترجمه از آلماني به انگليسي وي براون ولف انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۹۸ ]ص

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم طاهره جواهرساز

نام پديد آورنده : ‏نويسنده آلفرد آدلر :ترجمه از آلماني به انگليسي وي براون ولف

عنوان : ‏شناخت طبيعت انسان از ديدگاه روانشناسي

‏رديف : ‏۱۷۶۲

کتاب ‏شناختي از دانش شناسي علوم كتابداري و دانش رساني ‏نوشته هوشنگ ابرامي انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۷ ص

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏به كوشش رحمت الله فتاحي

نام پديد آورنده : ‏نوشته هوشنگ ابرامي

عنوان : ‏شناختي از دانش شناسي علوم كتابداري و دانش رساني

‏رديف : ‏۱۷۶۳

کتاب ‏شناختي از دانش شناسي علوم كتابداري و دانش شناسي ‏نوشته هوشنگ ابرامي انتشارات ‏كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۷ ص.

ناشر : ‏كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته هوشنگ ابرامي

عنوان : ‏شناختي از دانش شناسي علوم كتابداري و دانش شناسي

‏رديف : ‏۱۷۶۴

کتاب ‏شناسايي كشورهاي آسيا ‏برگردان از فرامرز ياوري انتشارات ‏سازمان جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۲۰]ص :. مصور،نقشه ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏برگردان از فرامرز ياوري

عنوان : ‏شناسايي كشورهاي آسيا

‏رديف : ‏۱۷۶۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz