کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏شناسنامه اماكن و تاسيسات ورزشي استانها از ‏تهيه وتنظيم حسين جعفري ،حسين

کتاب ‏شناسنامه اماكن و تاسيسات ورزشي استانهانویسنده ‏تهيه وتنظيم حسين جعفري ،حسين نوريه ،محمود خدابخشي در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي و تربيت بدني ،اداره كل تربيت بدني پسران ‏تهران

صفحه شمار : ‏چ ،۹۸ ص:. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي و تربيت بدني ،اداره كل تربيت بدني پسران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه وتنظيم حسين جعفري ،حسين نوريه ،محمود خدابخشي

عنوان : ‏شناسنامه اماكن و تاسيسات ورزشي استانها

‏رديف : ‏۱۷۶۶

کتاب ‏شناسنامه اماكن ورزشي دانشگاه بيرجند ‏محمدحسين سالاري انتشارات ‏معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بيرجند،اداره تربيت بدني و فوق برنامه ‏بيرجند

صفحه شمار : ‏۲۳ ص :. عكس تمام رنگي

ناشر : ‏معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بيرجند،اداره تربيت بدني و فوق برنامه

محل نشر : ‏بيرجند

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدحسين سالاري

عنوان : ‏شناسنامه اماكن ورزشي دانشگاه بيرجند

‏رديف : ‏۱۷۶۷

کتاب ‏شناسنامه جغرافيايي طبيعي ايران ‏- انتشارات ‏گيتاشناسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۸ ص :. مصور،نقشه ،جدول

ناشر : ‏گيتاشناسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏شناسنامه جغرافيايي طبيعي ايران

‏رديف : ‏۱۷۶۸

کتاب ‏شوتوكان كاراته دو ‏جمشيد جمشيد انتشارات ‏جمشيد جمشيد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۲ص :. مصور

ناشر : ‏جمشيد جمشيد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏جمشيد جمشيد

عنوان : ‏شوتوكان كاراته دو

‏رديف : ‏۱۷۶۹

کتاب ‏شوتوكان كاراته دو ‏جمشيد جمشيد انتشارات ‏جمشيد جمشيد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۲ص :. مصور

ناشر : ‏جمشيد جمشيد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏جمشيد جمشيد

عنوان : ‏شوتوكان كاراته دو

‏رديف : ‏۱۷۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz