کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏شيعه پاخخ مي دهد از ‏رضا حسيني نسب+‏تهران

کتاب ‏شيعه پاخخ مي دهدنویسنده ‏رضا حسيني نسب در انتشارات ‏تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۸ ص.

ناشر : ‏تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏رضا حسيني نسب

عنوان : ‏شيعه پاخخ مي دهد

‏رديف : ‏۱۷۸۱

کتاب ‏شيمي عمومي رشته تربيت بدني ‏تاليف احمد ميرشكرايي انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف احمد ميرشكرايي

عنوان : ‏شيمي عمومي رشته تربيت بدني

‏رديف : ‏۱۷۸۲

کتاب ‏شيوه استفاده از كتابخانه و نوشتن مقالات تحقيقي ‏ترجمه و تاليف شهناز خديوي ،محمدرضا طالبي نژاد انتشارات ‏جهاد دانشگاهي واحد اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏[۱۷۱ ]ص

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف شهناز خديوي ،محمدرضا طالبي نژاد

عنوان : ‏شيوه استفاده از كتابخانه و نوشتن مقالات تحقيقي

‏رديف : ‏۱۷۸۳

کتاب ‏شيوه تهيه واژگان ‏مهرآذر فارسي انتشارات ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،گروه واژه گزيني ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۷ ]ص.

ناشر : ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،گروه واژه گزيني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مهرآذر فارسي

عنوان : ‏شيوه تهيه واژگان

‏رديف : ‏۱۷۸۴

کتاب ‏شيوه جديد زيبايي با روش فشار رواني ‏تاليف ليندسي واگنر و رابرت كلاين انتشارات ‏نشر موج ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۲ ص.

ناشر : ‏نشر موج

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه صفيه روحي

نام پديد آورنده : ‏تاليف ليندسي واگنر و رابرت كلاين

عنوان : ‏شيوه جديد زيبايي با روش فشار رواني

‏رديف : ‏۱۷۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz