کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏شيوه نامه+‏مركز نشر دانشگاهي

کتاب ‏شيوه نامهنویسنده ‏- در انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۸۴ ]ص :. جدول

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏شيوه نامه

‏رديف : ‏۱۷۸۶

کتاب ‏شيوه نامه ضبط اعلام ‏تدوين و تنظيم ماندانا صديق بهزادي با همكاري كبري سلسله سبزي انتشارات ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،نشر آثار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۱ ص :. جدول

ناشر : ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،نشر آثار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين و تنظيم ماندانا صديق بهزادي با همكاري كبري سلسله سبزي

عنوان : ‏شيوه نامه ضبط اعلام

‏رديف : ‏۱۷۸۷

کتاب ‏شيوه نامه ويرايش ف كالبدشناسي كتاب ‏نويسنده محمدرضا محمدي فر انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷ ج :. جدول

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده محمدرضا محمدي فر

عنوان : ‏شيوه نامه ويرايش ف كالبدشناسي كتاب

‏رديف : ‏۱۷۸۸

کتاب ‏شيوه نگارش ‏تتليف مرتضي كاخي انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۸۲ ص.

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف مرتضي كاخي

عنوان : ‏شيوه نگارش

‏رديف : ‏۱۷۸۹

کتاب ‏شيوه نگارش مقالات پژوهشي ‏پل استاپلتون انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۷ص.

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏شعله بيگدلي

نام پديد آورنده : ‏پل استاپلتون

عنوان : ‏شيوه نگارش مقالات پژوهشي

‏رديف : ‏۱۷۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz