کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ضرورت وجود طرح توسعه و برنامه ريزي فدراسيون سواركاري از ‏محمود مهريار+‏[

کتاب ‏ضرورت وجود طرح توسعه و برنامه ريزي فدراسيون سواركارينویسنده ‏محمود مهريار در انتشارات ‏[فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران ؟] ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۳۳ ص.

ناشر : ‏[فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران ؟]

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمود مهريار

عنوان : ‏ضرورت وجود طرح توسعه و برنامه ريزي فدراسيون سواركاري

‏رديف : ‏۱۸۰۱

کتاب ‏ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي – حركتي ‏مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري انتشارات ‏مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ‏-

صفحه شمار : ‏۲۳ ص.

ناشر : ‏مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري

عنوان : ‏ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي – حركتي

‏رديف : ‏۱۸۰۲

کتاب ‏طاووس : پايان شوربختي هاي حاكميت تاتارها ‏منوچهر شايان انتشارات ‏سير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج.

ناشر : ‏سير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏منوچهر شايان

عنوان : ‏طاووس : پايان شوربختي هاي حاكميت تاتارها

‏رديف : ‏۱۸۰۳

کتاب ‏طبقه بندي هدفهاي پرورشي : كتاب اول حوزه شناختي ‏تاليف ماكس دي . انگهارت ،ادوارد جي . فرست انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۶ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه علي اكبر سيف،خديجه علي آبادي

نام پديد آورنده : ‏تاليف ماكس دي . انگهارت ،ادوارد جي . فرست

عنوان : ‏طبقه بندي هدفهاي پرورشي : كتاب اول حوزه شناختي

‏رديف : ‏۱۸۰۴

کتاب ‏طب ورزش ‏مولفين جيمز اي . زاچازوسكي ،داويد جي . مگي ،ويليام اس . كوييلن انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۲۲۵ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مصطفي غفاري ،نسترن نوروزي

نام پديد آورنده : ‏مولفين جيمز اي . زاچازوسكي ،داويد جي . مگي ،ويليام اس . كوييلن

عنوان : ‏طب ورزش

‏رديف : ‏۱۸۰۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz