کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏طراحي ساختار سازماني از ‏محمد اعرابي+‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي

کتاب ‏طراحي ساختار سازمانينویسنده ‏محمد اعرابي در انتشارات ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۶ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمد اعرابي

عنوان : ‏طراحي ساختار سازماني

‏رديف : ‏۱۸۱۱

کتاب ‏طراحي مسير مسابقه هاي پرش با اسب ‏نويسنده مريستوفر كلدري انتشارات ‏هييت سوار كاري استان تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏هييت سوار كاري استان تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي جشميدخاني

نام پديد آورنده : ‏نويسنده مريستوفر كلدري

عنوان : ‏طراحي مسير مسابقه هاي پرش با اسب

‏رديف : ‏۱۸۱۲

کتاب ‏طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها ‏مولف مرضيه كريم نيا انتشارات ‏آستان قدس رضوي ،موسسه چاپ و انتشارات ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۳۱۴ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏آستان قدس رضوي ،موسسه چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏مترجم مرضيه كريم نيا

نام پديد آورنده : ‏مولف مرضيه كريم نيا

عنوان : ‏طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها

‏رديف : ‏۱۸۱۳

کتاب ‏طرح جامع آمارگيري خدمات : نتايج آمارگيري از كارگاههاي خدمات فرهنگي – ورزشي سال ۱۳۷۰ ‏مركز آمار ايران انتشارات ‏مركز آمار ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏نه ،۲۵ ص :. جدول

ناشر : ‏مركز آمار ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مركز آمار ايران

عنوان : ‏طرح جامع آمارگيري خدمات : نتايج آمارگيري از كارگاههاي خدمات فرهنگي – ورزشي سال ۱۳۷۰

‏رديف : ‏۱۸۱۴

کتاب ‏طرح و اندازه هاي وسايل و تاسيسات ورزشي ‏مولف عنايت جانانپور انتشارات ‏مولف ‏تهران

صفحه شمار : ‏ب ،۱۶۶ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏مولف

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف عنايت جانانپور

عنوان : ‏طرح و اندازه هاي وسايل و تاسيسات ورزشي

‏رديف : ‏۱۸۱۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz